DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1927 str. 27     <-- 27 -->        PDF

PRAKTIČNO ŠUMARSTVO I NAUKA


Još o gubaru. U uvjerenju, da je gubar najčešći i najveći neprijatelj naših hrastovih
šuma, glavni uzrok katastrofalnom sušenju tih šuma, zagovaram borbu proti
gubaru. Da> izazovem diskusiju o tome, sa entomološke strane, upotrebio sam zgodu
ovogodišnjeg X. internacionalnog kongresa zoologa u Budapešti, u septembru ove godine,
gdje sam održao predavanje pod naslovom: »Das massenhafte Eingehen der
Eichen in Jugoslavien von entomologischer Seite betrachtet«.


U diskusiji su sudjelovala četvorica entomologa i sva ee četvorica priključila
mom stanovištu, da su gusjenice, osobito one gubara, glavni uzrok katastrofalnom
sušenju naših hrastova. Generalni Direktor državne entomološke postaje u Budapešti,
poznati stručnjak I. Jablonowski, potkrijepio je moje razlaganje primjerom iz Madžarske,
a prof. Preli, poznati entomolog iz Tharandta, primjerom iz Njemačke.


Držim, da je time moje gledište pojačano, pa se nadam, da je mojim detaljnim razlaganjem
na drugom mjestu1) uspješno dokazano, da ni medljika, ni mednjača, kao ni
tlo, a ni voda, ne mogu u nas biti satmi za se primarni, općeniti uzroci sušenja hrastovih
šuma, nego tek sekundarni, ili lokalni. Ovogodišnja moja opažanja uvjerila su mi,
da medljika, tek onda djeluje katastrofalno, ako dolazi odmah, kada izbija drugo
lišće . Ako navali medljika kasnije, kada je drugo lišće ojačalo, neće se ovo
ništa, ili samo djelomice osušiti, neće imati kobnih posljedica po stablo, kao ove godine,
gdje je napadaj medljike zakasnio radi suše i vrućine.


Sve ovo´ važne su činjenice.


Ako su mogući mnogi razlozi, mora biti i obrana različita pa se lako stvara zabuna.
Ako je pak samo jedan uzrok glavni, stvar je jednostavnija, obrana laglja, uspjeh
mnogo vjerojatniji.


Ako je glavni uzrok našem šumskom zlu gubar, kao što ja tvrdim, onda ima obrana,
da se vodi proti tom gubaru. Zagovarao sam struganje legla gubarovih jajašaca kao
najjednostavnije i najjeftinije sredstvo. Izvedeno je to posljednjih godina i kod nas na
više mjesta sa uspjehom, ako je to obavljeno za vremena i valjano; naravno, da nije
uspjelo ondje, gdje se obavilo površno ili djelomično ili prekasno.


Tako je to bilo1 do1 prošle zime, kada se je desio sasvim neobičan slučaj, da su
se uz tople jesenske i blage zimske dane gusjenice izvalile u oktobru, novembru, decembru,
januaru. Tako se to moglo desiti sa ostruganim leglima, kod pokusa kolege
prof. Dra. A. Petračića u Maksimiru2) a tako je to bilo, u koliko sam saznao, na dva
mjesta i u šumi, dok je na drugim mjestima bilo struganje uspješno.


Ne znamo´ kakova će biti ova zima, a žalosno iskustvo, da je uopće moguće, da
se i iz ostruganiih legla jajašaca gubarovih, iza blage zime, izvale u proljeće gusjenice,
nalaže nam dužnost, da si bolje osjeguramo uspjeh. Moramo upotrebiti jače, sigurnije,
prokušano sredstvo, ako je i skuplje, a. to je, da se legla dobro premazu katranom. Ako


1) Gubar i sušenje naših hrastovih šuma. 1. Dodatak. Glasnik za. šumske pokuse.
Zagreb. Knjiga 2. 1927.
2) Prof. Dr. A. Petračić: Struganje gubarovih legla ne koristi. Sum. List 1927.
str. 422., 423.


525
ŠUMARSKI LIST 11-12/1927 str. 28     <-- 28 -->        PDF

se kefica privežc na motku, može se to izvršiti do stanovite visine, jer znamo, da je
obično velika većina tih legla smještena do 6 m visine.
Paljenje legla bakljom zimi, kako se sa izvjesne strane preporučuje, ne čini mi se
ni jeftinijim, ni boljim.
Navala gubara srećom jenjava, uli se je pojavila posljednjih godina u šumama,
gdje toga prije nije bilo pa valja stati na put dalnjem širenju za vremena.
Dr. Aug. Langhofi´er


Naučno putovanje. Nastavnik zagrebačkog šumarskog fakulteta i naš odlični sarađnik,
gospodin Vladimi r Škorić , inženjer šumarstva i doktor filozofije, vratio
se sa naučnog putovanja po Sjevero-američkim Ujedinjenim Državama, gdje .. probavio
— o trošku američkom — godinu dana, studirajući fitopatologiju. Posto je gospodin
dr. Škorić imao prilike da se upozna sa šumama i šumarstvom Sjeverne Amerike,
zamolili smo ga da nam za nas list napiše jedan informativan prikaz.


DRUŠTVENE VIJESTI


Ideje i ljudi. Pod ovim naslovom, upravljen je g. uredniku Narodne Šume ovaj
dopis: Gospodine urednice!! Učtivo Vas molim, da mi kao starom saradniku Narodne
Šume ustupite nekoliko redaka. Vi dobro znate, da ja perhoresciram sve polemike,
koje padaju van okvira načelnosti, koje su tendencijozne i lične, a hvatam se pera
samo onda, kad treba braniti ideje. Ja ni ovaj put ne bi zloupotrebljavao strpljivost
Vašu i Vaših čitalaca, da nije potrebno opet stati na branik ideja.


Vaš stalni g. uvodničar u dva posljednja broja Narodne Šume dodirnuo je poznatu
organizaciju Jugoslovensko Šumarsko- Udruženje i njegov organ Šumarski List.
Pošto- ja nisam član uprave Udruženja, ne smatram se kompetentnim, da iznosim bilo
kakova -objašnjavanja o radu Udruženja. Mene interesuju samo oni izvodi, kojima g.
uvodničar pokušava da objasni moje pisanje u društvenom organu i pokušava da iskonstruiše
posve neobične tendencije. Da bi Vaši čitaoci mogli vidjeti lice i naličje jedne
te iste stvari, potrebno je kratko objašnjenje.


Istina, nije moguće da se razbere da li se g. pisac hvatao pera kao novinar ili
kao bivši tajnik Udruženja i urednik njegova organa ili kao- činovnik Ministarstva
Šuma i Rudnika ili kao univerzitetski nastavnik šumarske politike. Jednako ne znam,
da li je ono, što je napisano, zaista učinjeno »motu proprio« i iz ličnog osvjedočenja.
Ali znam, da u tom emje-ru svatko — pa i ja sam — smijem da sudim onako, kako mi
ee to čini najvjerovatnije. Uostalom za nas, koji poznajemo istoriju našeg Udruženja
u posljednjih 6 godina i sve evolucije i faze, nije nikakva teškoća prozreti stvarnost.


Mi, koji smo- stvarali današnje Šumarsko Udruženje i podizali na noge Šumarski
List — a tu treba lojalno priznati i isaradnjii g. uvodničara — znamo vrlo dobro, da
nas je u tom radu vodila misao vodilja: očuvati Udruženje i njegov organ od upliva
vlasti a naročito očuvati punu slobodu kritike šumarskoga rada. Vi, gospodine urednice,
znate vrlo dobro, odakle potreba ovoga traženja, jer ste i Vi bili svjedokom onog
zaularivanja sa strane vlasti, koje je u bivšem Hrvatskom Šumarskom Društvu kočilo
6vaki slobodoumni rad. U prezidiju i upravi tadanjega društva sjedio je nemalo čitav
zagrebački šumarski odsjek. Svi ostali bili su instrumenti za odobravanje. Vi ste, gospodine
urednice, zajedno samnom bili medju onima, koji su kritikovali ovo ograničavanje
slobode, pa ćete razumjeti zašto smo se mi osnivači jedinstvenog Udruženja
borili za slobodu misli i kritike u novom Udruženju. Vi znate, da je baš Vaš liet u
prvom po-četku pomagao ovu borbu. Ima čitav niz mojih članaka (»Misli vodilje naše
šumarske politike«), kojima sam ja osvjetljavao pozitivnu i negativnu stranu naša


526