DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagoðeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


...... 52 ...... ia28.


...... . .......


.
.
... ...... ..... ........ .... y ..... ............
....... .. ..... .... ...... ..... da ce ........
.. ....., ... ... je ......... y ......, u .. ......, ....
..... ... da ce ..... u ...... Kad ... .... ...... ....
..... .. .... ........... .. ....... ....... „......",
.... ... ......., da .... ..... .. ........


Uped .... .... je ......... ........ .... ...........
... od nepada ... od ....... pada. ....., ....
je ..... .... ........ aped ..., .... ......, .......
je y ....... ....., ......... uo ..... ........... ....
........ ..... .......... ...... ....... ...... u .. ......
........ ..... .. ......... u ........... durao ce
Henpoxodan ...... u ........


........ nauped ....... je ..... ... ........, .....
do ........ ...., ........ ...... sode .. .... ......
..... u ........ ..... — .........


..., .. ... u ....... ...... rodune. ........
Mjeceuu .......... ce .... ..... ......., .......... ....,
.......... nove - .. ... ........ uyda ........... Tlped
..... ........ .......: „.... .......... ..................
dBadecemcedMora ..... ............. ........
........ ......... je ... ....."


Kad .. ...... ........ .... ......, ......... ...
..... .. ........ ..........., da .. ... .. ....... .....
....... ........ ...... ......... u ........ padocmu.
..... ......, da .. je ........, ... je .... ..... .....


1
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 4     <-- 4 -->        PDF

..... u ...... .. .... ono, ... je ..... ........ ..
...... ...... . ... ............ ... .... . ..........,
.. ... ........ da ....... .. ....... .... .... ......
......... u ............. ..... ......... ..... ....
....., ........ u pada. Ho .... .. uojedunuu ..........
da y ..... ...... .... ..., .... ..... ........ ce ..........,
da ce ........ ........., .... .. ... .... .......
„..... dyxoM" ... ...... - ....... .. ... .........
u ......


Mu ce ..... .... .......... .. ........ .......,
.... .. .... .......... ypednmy ...... Kad .. ...... ....
......, ..... ......... ........., .... je -..... ...
....... ......... ....... .... ........ .. ........
jednor ........ ......... .. ....... je .........,
... ce .. ..... .. docad na ...... .. ydydyke .......
......... ....... ....... Mu .... u dame ...... .............
...... ..... -- ......, npaede u ....... ......


. .... MU U3 .. jedHoroduuiwe ..... ........ eedpa
...., ......... u .... .. ... ... ..... To .. ... ........
Jedno, ... je ....... .......... .... ..... ........
......... ..... ... .........., .... .... dpyro ... ....,
... ... .. ....... .. ..... ....... ....., ... .. ...
...... .......... ..... ......... y Beorpady u .......


— .... jeduora — ......... ..... ...., ....... .....
..... ....... . maj ce .... ....... ....... .. .....
............
...... ....... ..... u .... ... ....... y ..... ..
...... ..... ..... ..........


...... ...... ...... dana je ........., da he Jyvo.........
........ ........ uped ..... ........, Kad ce
6yde ......, rdje je y .. ....... .... ........, .... da
...... ......... ..... oprana u da .... .. ....: „......
dyuiy .....".


......., .......... da je ....... .... ......., dao
je ......... .............. ...... ........ ..... ....,
da 6yde ....... ......... dydtcnocmu. Ho ..... ma ....
.... ..... ......., ..... je ypednuK da u dame ......


2
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 5     <-- 5 -->        PDF

.......... ...... On .. .... ....., da u .... .......
.......... ........, ......... u ........ ... .. .........
....., da ...... ..... ...., ... ce .... .... .....
..........


.... ...... ........ .... ...... ....... ............,
da .. Hapodna ......... ..... desem ....... voduna
......... ........... ... décerne docujemu da .... u y
...... ........ ......... .. te .. ....... ..... ...,
.... capadwa u ..... .... ..... ........ pedoBa, ....
..... ........ Kad ce ..., ..... je .........., ..........
. ............... ........ ........ ...... . ......,
... va je .. ..... ...... u .... ..... ... rodum ....duno
.... .........


. .. ... ... ... je ...... pad y ..... Todunu.


.. .......... :
.........


Coups d´oeil rétrospectifs et des perspectives nouvelles. Rédacteur en chef donne
un coup d´oeil: en arriere. L´année passée a fait surgir une lutte afin d´arreter la décadence
de l´économie forestiere yougoslave. Le bilan de cette activité démontre en 1927
deux résultats remarquables. Le congres forestier tenu a Belgrade en octobre 1927 a
dans ses résolutions adopté les theses de notre critique. La déclaration des professeurs
de la science forestiere a l´Université de Belgrade et de Zagreb a appuyé notre point
de vue.


Rédaction


5