DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 36     <-- 36 -->        PDF

od sebe ; pokretna sila za ovu transformaciju jeste u ovom slučaju


biološka zajednica drveća.«


Kako je ovim citatima poljuljano štošta u dosadanjoj vjeri u tobože


sakrosanktnu nauku o uređenju šuma, dužnost je u prvom redu gg. pro


fesora uređenja šuma, da se osvrnu na ovo žigosanje dosadanje predomi


nantne pozicije nauke o uređenju šuma prema proizvodnji. Mi smo se


često u praksi također tomu opirali, ali, jer nemamo naučne rutine, a što


je važno, nama se praktičnim šumarima nerado priznaje autoritet u teo


rijskim pitanjima, na naš se rad malo tko obazire. Ako to učini, čini se


to s visoka tako, da čovjeka iole slabije šije, prođe volja da se hvata u


koštac sa ljudima autoriteta.


Nas raduje, što naše šumarsko osjećanje, dosad sapeto krutim oko


vima uređivanja, dolazi po malo do slobodnijega izražaja, što se otvaraju


polemike i kritike, kao znak interesa, mišljenja, rada i izgleda za napre


dak šumarstva.


Činjenica, da su Brodska i Petrovaradinska 1. 0. od kamata nepo


trošne glavnice kupovale šume, koje će biti od koristi sadanjoj i budućoj


generaciji, dakle, da će kamati uepotrošne glavnice biti korisno upotreb


ljeni, ne mijenja na našem mišljenju ništa. Šteta, što naši predšasnici nisu


svu novčanu »nepotrošnu glavnicu« pretvorili u šume ili druge nekretnine


a ne u državne papire, za čim je prijašnja državna uprava u prvom redu


išla, a što možda gg. Durst i Zigmundovsky nisu znali!


Ponavljamo, što smo već rekli, da sve šume novo kupljene imaju


karakter potrošne glavnice, da se s njima kao potrošnim dobrima može


gospodariti slobodno po načelima produkcione potrajuosti,2 kako će


zahtijevati gospodarske osnove za matične šume Brodske Imovne Općine.


Vjerujem, što gosp. N. tvrdi, da se pitanje vanrednoga prihoda i
nepotrošne šumske glavnice Imovnih Općina kod šumarskoga odsjeka
hrvatske vlade temeljito raspravljalo i oprezno rješavalo. Ali, da li je
ono rješavano stvarno ispravno i dolazi li ovamo u pitanje pače i ugled
šumarske nauke. Najposlje, jesu li mlade šume Krajiških Imovnih
Općina dokaz uspjeha njihovoga pozitivnoga rada u svakom dakle i u
ovom našem pitanju, o tom neka sude i kažu svoju poštovani čitaoci.


Errare humanum est! Da su gg. naši odlični predšastnici — što tuđinci,
što domaći — ispravno shvatili narav i postojanje vanrednoga prihoda,
da su dakle malo više mislili na narod i njegovo dobro, naročito na
njegovu budućnost, ne bi nekoje Imovne Općine izgubile ogroman nacionalni
imetak, već bi ga danas mi imali u svojoj vlasti i uživanju.


Iz ovoga slijedi, da nas g. prof. nije mogao uvjeriti o teorijskoj i
oficijelnoj egzistenciji vanrednoga prihoda u starim slavonskim hrasticima
i o legalnosti nepotrošne glavnice nastale iz takvih nrihoda.


Završujemo zasada i blagodarni smo g. profesoru, što je pokrenuo
kritičku raspravu o ovom važnom pitanju kao i o nekim drugim manje
važnim predmetima.


Des capitaux impérissables et des revenus extraordinaires. Une réplique concernant
les capitaux et les revenus des grandes communautés des bienfonds dans les
anciens confins militaires. Rédaction


2 Ovdje pisac ili nije tačno shvatio pojam produkcijone potrajnosti ili ga je
neispravno primjenio na šume, koje su svojina pravnih lica. — Uredništv o


34