DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 38     <-- 38 -->        PDF

je i kažnjavanje kao represivna šumarsko-politička mjera. Da efekat
kazne bude jači, potrebna je izvjesna brzina i kratkoća postupka u prosuđivanju
šumskih prestupa. Zbog toga je za suđenje i kažnjavanje
šumskih prestupa u zapadnim krajevima države već normiran naročiti
brzi postupak, koji se razlikuje od običnog postupka. To je tako zvani
mandatni i adhezioni postupak.


Međutim postupak određen čl. 133. direktno se protivi takovorii
brzom sudovanju. Zbog teških posljedica, do kojih je doveo neopravdan*
i nepotrebni formalizam toga člana, bile su i njegove odredbe još u predratnoj
Srbiji oštro kritikovane. Na osnovu stečenih loših iskustava već


godine 1911. ozbiljno se nastojalo, da se nemoguće formalističke odredbe
toga člana modikuju. [Originalnoj predstavci priložen je izvadak iz
»Novog Projekta Zakona o Šumama« s komentarom gosp. Dr. G. St.
Jovanovića, kojim je projektom bitno izmijenjen tekst staroga člana 133.]
Razlozi navedeni u tom komentaru takove su prirode, da teško
pogađaju formalističke odredbe člana 133. Taj član direktno veže ruko
šumarsko-policijskhn organima i sprečava ih u vršenju njihove dužnosti.
Naprotiv kradljivcima i bespravnim g o r o s j c č a m a
daje obilne prilike da izmaknu zasluženoj; kazni. Taj
je zakonski propis mnogo doprinco upropašćivanju i devastaciji šuma
predratne Kraljevine. Srbije. Do istih će nemilih posljedica sigurno dovesti
i u ostalim krajevima države, samo ako se i na njih proširi.


Formalističke odredbe toga člana nemoguće je provesti u najvećem
dijelu slučajeva i pored najbolje volje. Tako je fizički nemoguće da čuvar
šuma, čiji je srez udaljen od općinskog poglavarstva po 5—6 a i više sati,
za svaku opaženu krađu drva ide u općinsko poglavarstvo da podnese
pismeni referat i zatim da se već slijedećeg dana sa predsjednikom ili
kmetom i još dva prisutna vraća na lice mjesta. U još većoj mjeri vrijedi
to i za općinske činovnike onih općina, u kojima ima i po desetak čuvarskih
srezova, što nije rijedak slučaj u pojedinim planinskim krajevima.
Ti ne bi mogli izvršiti sve potrebne uviđaje pored najbolje volje ni onda,
kad nikakav drugi posao ne bi vršili.


Svrha tih uviđaja jest svakako ta, da se općina postavi kao neka
kontrola nad čuvarom šume, da ovaj ne bi tobože podnosio lažne prijave.
Kod toga se nikako nesmije zaboraviti, da takova kontrola ne postoji nad
žandarmima, financima, poljarima, pudarima, monopolskim straž.arima,
čuvarima željezničkih pruga, nadzirateljima kanala i t. d., dok postoji nad
lugarima, koji su isto tako organi javne bezbednosti
kao i svi ostali. Svima se vjeruje samo ne državnim
lugarima, koji č u v a j u otvorena i lako pristupna dobra
— državne šume.


Da nelogičnost toga člana bude još veća, ta se kontrola zavodi
samo nad državnim čuvarima šuma, jer zakon izrično kaže :
»U gorosječi ili sa drvima na putu iz državne šume«. Za ostale šume
privatne, općinske i t .d. izgleda da ta odredba ne važi. Zar su državni
šumski organi u vršenju šumsko-policijske službe manje savjesni od
ostalih, koji redovno ni nemaju kvalifikacije državnih lugara? Nadalje
zar je ta kontrola općinskog poglavarstva potrebna i nad fakultetski
obrazovanim ljudima, jer ti propisi važe podjednako i za šumare i podšumare,
a ne samo za čuvare šuma — lugare.


56