DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Šumarskom činovniku, koji nikada ne vrši direktno šumsko-obrambenu
službu, apsolutno je nemoguće podnijeti tužbu protiv nekoga kradljivca,
kojega u šumi zatekne slučajno, vršeći ostali svoj posao. On ne
može da napusti posao, radi kojega je izašao u šumu, kao što je sjetva,
sadnja, procjena, doznaka, pregledavanje srezova i t. d. i koji posao traje
duže vremena, pa ići u udaljeno općinsko poglavarstvo radi podnošenja
tužbe protiv slučajnog zatečenog krivca i zatim se ponovno vraćati u
šumu na »lice mjesta«. Takav će krivac ostati neprijavljen, a u narodu
će zavladati vjerovanje, da šef uprave ne pridaje bespravnoj sječi takovu
važnost kao lugar. Doći će se do zaključka, da je šumar bolji od lugara,
jer on ga nije ni tužio, iako ga je na sječi zatekao.


Stoga, ako se ovaj zakonski član protegne na cijelu državu, moglo
bi se desiti, da bi šefovi uprava, pored sve volje, dosta rijetko poduašali
referate općinskom poglavarstvu, jer se ne može dozvoliti, da stručno
sastavljenu tužbu provjeravaju ljudi bez ikakove stručne
spreme . Ovakovom zakonskom odredbom primorava se čuvar šume,
koji je zatekao čobanina na vrh Kapele ili Velebita, gdje je iz obijesti
posjekao nekoliko drveta, da napusti sav posao, da slazi po 5—6 sati u
općinu, tamo da podnosi tužbu i da se sutradan ponovno vere na vrh
Velebita ili Kapele sa predsjednikom općine (koji ima stotinu prečih posala)
i dva građanina, kojima će u prisustvu okrivljenoga, koji je moguće
već na drugoj planini, pokazati da je sječa zaista vršena.


Te nemoguće formalističke odredbe toga člana sigurno bi bile već
odavna izmijenjene, da nastale ratne prilike nisu omele redovan zakonodavni
rad na dugi niz godina. I sad se predlaže da se taj član, čija se
šteta odavno uvidjela, protegne i na sve ostale krajeve sadanje
države, čiji su šumarsko-politički i ekonomski odnosi mnogo komplikovaniji
i heterogeniji. To .proširenje značilo bi rušenje temelja svakoga
racijonalnijeg šumskog gazdovanja. 1 to u doba, kad zbog provedene
redukcije državnog osoblja jedan lugar čuva po dva i tri nekadanja čuvarska
sreza.


Pored toga u krajevima van područja predratne Srbije na snazi su
drugi zakoni o šumama. Doneseni su u drugo doba i pod drugim prilikama,
pa je stoga drugačija i njihova šumarsko-politička a i pravna
osnovica. Unašanjem u njih izoliranog člana 133. mijenja se i čitavi sistem
kažnjavanja tih zakona, što bezuslovno dovodi do kaosa u sudovanju.
Stoga, ako se nalazi da odredbe zakona o šumama u krajevima izvan
područja predratne Srbije ne odgovaraju sadanjim prilikama i potrebama,
tada treba donijeti jedinstveni zakon o šumama za cijelu državu, koji će
po izvjesnom sistemu jednoobrazno regulisati čitavi sklop pitanja, koja
su time u vezi. Takav jedinstveni zakon bio bi važna spojka u nizu zakona,
kojima je svrha, da se provede potpuno unifikacija našeg socijalnog
i ekonomskog zakonodavstva. Parcijalno rješavanje tako važnih pitanja
bit će od štete ne samo po šumarsku struku nego i po cjelinu.


Protiv donošenja jedinstvenog zakona o šumama za područje cijele
države nema nikakovih stvarnih zapreka. Ta se potreba uvidjela već
odavna pa je Jugoslovensko Šumarsko Udruženje u vezi sa oficijelnim
projektom Ministarstva Šuma i Rudnika izradilo potpuni projekat jedinstvenog
novog zakona o šumama još g. 1923. Taj se projekat nalazi kod
Ministarstva Šuma i Rudnika.


37