DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Na osnovu svega izloženoga čast je ovome Udruženju, da u ovom
predmetu stavi slijedeće konkretne predloge:


1. Da se odredbe 133. člana o šumama od 30. marta 1891., koji vrijedi
na području predratne Kraljevine Srbije, nikako ne protežu
na ostale dijelove države, jer su formalističke o drebe
toga člana štetne po racijonalno gazdovanje, a
uz to i neprovedive kraj malenog broja čuvarskog
osoblja.
2. Da se ne pristupa nikakovom parcijalnom rješavanju šumarsko.
političkih pitanja.
3. Da se što prije pristupi donošenju jedinstvenog zakona o šumama
za cijelu državu, čiji su motivi i tekst već odavna izrađeni i spremljeni
kod Ministarstva Šuma i Rudnika.«
Radi ovog člana, kao i radi ostalih po šumarstvo važnih pitanja sazvana
je bila sjednica glavne uprave u Beogradu za 16. i 17. decembra
1927., na kojoj je ovo pitanje ponovno raspravljano. Kao što je članovima
već poznato, glavna je uprava sazvala vanrednu glavnu skupštinu, na
kojoj će sva ta pitanja biti raspravljana i po njima donesene rezolucije.


Za svaku temu i predmet odabrani su i referenti, koji će skupštini
referirati, pak je tako za ovaj predmet odabran gosp. profesor univerziteta
dr. Doka Jovauović, koji kao predratni šumar Kraljevine Srbije i
autor poznatoga projekta iz godine 1911., u tančine poznaje svu štetnost
ovoga člana.


Mi molimo sve kolege, koji su po ovom članu već uredovali, da
svoja opažanja i iskustvo o dejstvu ovoga člana po naše šumarstvo jave
pismeno što prije gosp. dru. Đoki Jovanoviću, profesoru univerziteta,
Beograd, Poljoprivredni fakultet.


L´article 133 de la Loi sur les forets de Serbie d´avant guerre, étant élargi sur
tout le territoire du Royaume, est considere comme extremement préjudiciable a
l´économie forestiere yougoslave. Rédaction


58