DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 41     <-- 41 -->        PDF

JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DRVETA


MARCHÉ AU BOJ S IOUGOSLAVE
ZAGREB, I. JANUARA 1928. — ZAGREB, LE 1 JANVIER 1928.


TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE.


Cijene po .´:
Hrastovi trupci: 1. vrste 1200 1300 P. St. utovara
IL » 600 800


III. » ......:... 300 400
za oplatu (furnire) 3500 4500 »
Ispiljeni polovfljaci: I. vrste (VVainscoat-Logs) . . . 4500 5000 »
Kladarke: I. » (Boules) 1800 2400


Neokrajčane piljenice:
I » 2—5.90 m dulj 1500 2000


Okrajčane piljenice: blistače (Quartier) I. vrste . . 2500 3000 »
» » II. » . . 2000 2400 »
bočnice (Sur dosse) I. vrste . . 2000 2400 »


II. » . . 1600 2000
Listovi
(Feuillets): 2 rn
blistače (Quartier) I. vrste . . 3600 4200 »


II. » . . 3000 3600
bočnice (Sur dosse) I. vrste . . 3000 3600 »
II. » . . 2400 3200
Popruge (frizi): I. vrsti 25—95 cm 4—6 cm . . 1250 1500 »
I. » 25—95 cm 7—13 cm . . 1600 1800
I. vrsti blist. l.OOm i više 7—13 cm 2100 2300
I. vrsti boč. 1.00 m i više 7—13 cm 1900 2000
Cetvrtače (Chevrons): od 50 cm dulj. na više .... 1500 2000 »
Grede (kvadrati): od 25/25 cm 1000 1500 »
Francuska dužica: 1000 kom. 36/1. 4—6 M . . . . 6000 7000 »
Bačvarska roba: I. vrste od br. ..—2% .... 60 90 »
I. » » br. 3 na više ... 50 60 »
Bukovi trupci: I. » 200 400 »
Okrajčane piljenice: I. vrste (parene) 1100 1300 »
Neokrajčane » I. » » 1000 1250 »
Okrajčane » I. » (neparene) 1000 1250 »
Neokrajčane » I. » » 950 1100 »
Popruge (frizi): I. » (parene) 700 900 »
Javorovi trupci: I. vrste 400 600 »
Jasenovi » I. » 600 1000 »
Brijestovi » I. » 200 500 »
Grabrovi » I. » 300 600
Mek o drvo : Merkantilna tesana građa: 260 300 »
Piljeno koničasto drvo I —III. probirak 425 475 »
» paralelno » I—III. » 475 600 »


Cijene po komadu:
Hrastovi brz. stupovi 7 m dusi — — »
8 » » — —


10 » »
— —


Hrastovi željez. pragovi 270 cm 15/26 .. 54 65 »
250 cm 15/25 cm 50 60 »
220 cm 14/20 cm . 18 24 »
180 cm 13/18 cm 14 18


Bukovi željez. pragovi 250 cm 15/25 cm 35 39 »
Gorivo drvo: Cijene po 10.000 kg
Bukove cjepanice: I. vrste sa do 15% oblica . . . 2000 2400 »
» sječenice (Hackpriigel): 1400 1600 »


Hrast, cjepanice: sa do 15% oblica 1600 1900 »
» sječenice: 1200 1400 »
Drveni ugalj: bukovi 7500 8000 »


hrastovi
6000 7000 rinfuza


59