DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 43     <-- 43 -->        PDF

U našoj državi ovo je pitanje tek pokrenuto. Prvi je bio g. iug. N. Popović svojim
predavanjem u Beogradu. Udruženje Jugoslavenskih Inženjera i Arhitekata pomoglo je
krenuti ovo pitanje sa mrtve točke. Sada smo radom gg. ing. F. U. Podbrežnika i ing.


S. Schmidek-a* došli do jedne edicije, koja opširno prikazuje mogućnosti i načine, kojima
taj problem može, biti riješen.
Gg. autori vide riješenjc problema našeg »naeijonalnog eksplozivnog goriva« u
alkoholu, drvu, drvnom ugljenu, smoli, ugljenu, vještaćkom antracitu, lignitu, tresetu
i uljanim škriljevcima. Svakomu od ovih posvećena je pažnja, jer svaki može biti
izvorom produkata zamjene prirodne nafte, koje mi uvažamo godišnje za 250,00(1000
dinara. Mogućnost eksploatacije pomenutih produkata tretiraju autori sa gledišta teorijskog
i praktičnog. Polazeći od kemijskog sastava produkta gg. pisci na osnovu u
inostranstvu izvršenih pokusa detaljno pretresaju, da li uopće postoji mogućnost iskorišćavanja
(preradivanja, fabrikacije) dotičnog produkta u našoj državi. Važno je što
su autori strogo realni: svako pitanje rješavaju sa gledišta rentabilnosti. Pored toga
vidi se i primjena strogog kriterija, izgrađenog na osnovu vlastitog iskustva.


U prvom dijelu knjige nalazimo prikaz nafte, njenog dobivanja, destilacije i rafiniranja,
upotrebe njenih derivata te prikaz načina pretvaranja teških ulja u laka ulja
nafte (kraking i kataličke metode).


Drugi dio posvećen je direktnoj zamjeni nafte i to u prvom redu benzolu, etilnim
i metilnim alkoholom. A i drveni ugalj kao gorivo u gazogeneratorima danas već igra
znatnu ulogu u ciklu eksplozivnih goriva. Doduše nismo još došli do upotrebe ugljena
na turističkim automobilima, ali i na tome polju već se radi te su mnoge prijašnje zapreke
već odstranjene. Tako na pr. jedna od glavnih zapreka — mala gustina — odstranjena
je aglomerisanjem drvnog ugljena.


G. Ing. Podbrežnik predskazuje veliku budućnost našem drvnom ugljenu, ali
uporedo s tim i konstatuje, da je paljenje ugljena u žežnicama (kopama) postaje nerentabilno.
Zato predlaže prelaz ka industrijalizaciji — paljenju ugljena u pokretnim i
nepokretnim aparatima (peći).
Drugi šumski produkt, koji bi mogao igrati ulogu u riješenju problema vještačke
nafte, — smola u obliku terpentina i produkata destilacije kolofonija — smolnog benzina.
Osim drvnog ugljena i smole direktnoj zamjeni nafte tnogu poslužiti i naftalin,
tetralin i životinjska ulja te bituminozni škriljci (naslaga potonjih ima i kod nas u
znatnoj količini).


U trećem djelu autori raspravljaju o ugljenu i tresetu, kao izvozu eksplozivnih
goriva, vještačkom antracitu, oplemenjivanju ugljena i t. d. Nameće se misao o pretvaranju
našeg lignita i smedeg ugljena u crni ugljen i vještački antracit.


U svome radu pisci su pokušali da daju prikaz dosadanjeg nastojanja oko rješavanja
problema vještačke nafte. Treba priznati da im je to uspjelo. Pokraj toga vodila
ih je težnja, da ispomognu otadžbinu u nacijonalno-ekonomskom razvitku te u cilju
njene odbrane. Pisci, gledajući u riješenju problema naeijonalnog eksplozivnog goriva i
nacijonalno-odbranbeni problem, posvećuju knjigu Narodnoj Odbrani i Zemaljskoj Hemijskoj
Straži. I. P. I.


........


............. ......... ..... .... .... ...... je .......... ,,..." (.. 10.
........ 1027. ... 1111.) onaj ..... ........ ......, .... .... ...... ........ ........
y ........


* Ing. Fran D. Podbrežnik i ing. Slavko Schmidek: »Problem veštačke nafte«.
Beograd 1927.
41