DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 44     <-- 44 -->        PDF

„......... je ..... ...... ..... je .. ce ........ . ......... .. .........
.......... ....... ce ..... ....; ...... ce ........... .... .... ..., .. ce ..
..... u ..... ... ..... .... je . .. ......... ....... ... je ... . ......... .........
. ....., .... ce ..... ........ . ..... .... ce ....... ..... .. 2 . ito
....... ....... .... y ..... ...... ..... ... 7 ....... ...... ...... ...... ..
....... .. ce .... ..... ....... .....: ... ... ......, .... ce ...... .... ....
....... ...... . .... ce ....... y ..... .. .... ... ........... . ...... ........
....., ........ u ..... ..........., .... .. ........ .... ....... ...... ..
....... . ............. .... ........ . ........, ... . ......... .......... ........>
..., .........., ........., ..... ........... . .. .. ...... ce, .. ce . .....
......... . ..... ......... ... .... ........., .... y ...... ... y ...... ......
.... .. ..... .. .. .. cei .. ..... .... . .. .. ....... .... ..........


....... ...... ..... ce ... ............. na ....... Ta ............., ........
je ... ......... y ...... .. ce ......... .......... ....... ........ . .........
......, .... ce y ......... ... ........... ...... ......... .... .......
.. no ....... ............ ....... (...... .. 20 ......) .. ...... ............
...... ...... (...... ..... je .... .. ...... ..... .... ce ..... ......, y .....
....... y ....... .......... ...... .....) ..... ce ..... y ........ a .......
........ 3 ...... ..... no ......... ............ ........ Ta ..... ....... je
..... ..... ........... . .. .. ..... ...... ........ ......... ........ To je
....... ....... ...... ........ .......... . ......... ...... . ........ nene
...... ..... .......... . ......... ........, ... je y ..... ....... .........
....... ... ..... .... ...... ... y .... . .... .... . ............... .........
. ............ ... je ..... ....., ona je ...... ......: „.. ce ....... ......
..........!" . ... ..... y ... ..............., .... .. .... y ... ......... ........
..... ....... . ...... ..... ........... .. ..... ...... ......... .. ..
.... ... .. ........ . ............ ........ ... .. ce ....... ....... ............
.... no ..... ....., ...... .. ...... ......, ........ ........... .... .
............. ......, ..... ce no .... ...... .......... ........ . ......, .....
....... ........ .... ... ... ...... ..... . .. ce ... ....... ............ ..
..... ........ ........ ....., .. ...... ......, na . ........... ...., no .......
. ....... it .. .... ............. .... .... .. .. . .... ce no ....... ...........
..... je y ..... ......... ..... ............., .... ce .......... A .... .. ce
... .... .......... .. .. ........ ......... .... . ........ ..... . ...... y
...... ...... ce .. ...... ..... . ........ ............. . ... .... ........
.... .. ...... ...... ........... ... ... .. ce .... ..... .. .... ....... ... ..
.... .... .. ...... .. ....... ..... .... je ...... ......... .... ..... y .....
.. ....... ....... ... ce ..... .... .... ne .....!


....... mije y ...... .... ........... ...... ...... ce y nniaite . ....
.... ... »fundus instructus«. .............. ce ....... ....... . no ...... . no
..........., a .......... .. .... ..... . .... . ....... ce .... 75% .... ......
roje ..... . .... ..... .... ............ .... ..... (..... ....... ......... .........
........ ..... je ....... .. ce y ....... ...... .... ........, a
....... ........ . .. .. .... ...... . ..... ......, a ..... . ..... .. ce .......
.. ......... . .... ..... ... je ... ........ ...... y ........ ........., .. ce y
..... .... ........... no ...... ....... ........... II ...... unje .... .....
........!) . ....... ......... ...... .... 25% ......, .... ......... . ............
.. .......... ......... . .. ...., ......... ...... ....., .... ..... .
...... ......, ..... ce .... .... ........ ..... .......... .......... ..... .
......, .... ..... .... .. ...... ......... ............. .... ..... je .....
A ... ce ... .. .. ...... ........... ...... y ..... .. .... ....... y ........,


42