DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 45     <-- 45 -->        PDF

lacHo je .. je ....... ....... ...... ............. . .......... .......... . ..
je ... .. y ....... ........., . ... ce .... ....... .......... ....... ........
.. .... .. ......... ........ y ........


.... ir y ...... ......... ............. ....... eue ..... ....... era
......... ..... .... .. .... ....... ....... ........ ci; .... . ........ ... .......
.... . ........ II ..... ..... ...... ....., . .... ... .... . ........ — ....
je ......., ... ........ .... ..] .......... .......... ............ ..... .......
............ y ...... . ..... . .. ........... .... ....; ...... ....... ........
....... ...... ......., . ... .... ..... ....... ....... — .... .... ..... y
............. ........ .. ....... .. .... .. 20 ....... To ..... .. ce .... 20
...... ... ....... ..... ....... ... ce .... ... .... ........ .... . ..... .. ....
no 75% ......, ... he .... ...... ... 20 ......? ...... ........... ........ ...
........... . ......... .... ...... ..... ...... .... .... je . ...... ......
... je ........ ........ ... 450.000 ....... ...... . ... 550.000 ...... .... .
...... . .. .. ce ....... ... .. ..... ...... ....... .. ..... .;...... ..... A
... he .... .... .. ....? ...... .... .. .... one .... .... .. .... ..... ..........
......... .. .............. ... . ... .... je ... ..... II .... ... ...... ... 20
...... ...., .... ..... ............ .. ..... A ... .... ....?


.... je .. . ......... ......... ...... ........... ... ce ..... . ....
..... .. ..... ......., .... ......... .. 20 ...... .. ..... ...... .............,
. ... .. .... ....... .. ........ ....... ......... ... ... .... ...... .....
20 ......, ... ce .1... ..... . ...... .......... ....... ...., . ..... ... ......
......, a .... ...... .... ...... ... .... . .. ....... ...... ....... ...........
... ....... .... .. ......... ....... ..., .... .. .... ........ .. ......
....... ...... ..... .. ce ....... ...... ....... ........? — To je ...... ....
.. ....... .... ......... .......... ..... ..... ..... ce .....


. ........., ........ 1927. ... .... ......., ..... .......


Krajiške Imovne Općine. Gosp. prof. dr. Nenadić izvolio se u br. 5. našega lista
od god. 1926. pod naslovom: »Nepotrošive šumske glavnice« osvrnuti na moju raspravicu
o Krajiškim Imovnim Općinama«, odštampanu u brojevima 9., 10. i 11.
našega lista od g. 1925. pod naslovom: »Krajiške Imovne Općine«. Ova pažnja g. prof.
veseli nas to više, što se nažalost nitko od činovnika Imovnih Općina nije osvrnuo
na tako važna i akutna pitanja, koja su u pomenutoj radnji raspravljana. Na posebnom
mjestu ima izaći još ove godine radnja »Naše najveće šumske općine« kao posljednja,
završna radnja o ovom predmetu. Svrha je ovim našim radnjama i raspravama po
ovom predmetu pripremiti materijal za izmjenu i dopunu mnogih sadanjih zakonskih
propisa za Imovne Općine odnosno donošenje osnove novoga Zakona za Imovne Općine.


U interesu što objektivnijega prikaza predmeta, o kojem je riječ, našao sam
da se potrebno osvrnuti na spomenuti članak g. profesora.


Prema prirodi materije razdijelio sam svoj osvrt na tri dijela, jedan najvažniji
pod naslovom: »Nepotrošive šumske glavnice i vanredni prihod«, drugi manje važan
i kraći pod naslovom: »Umjereno sastojinsko gospodarenje kod Imovnih Općina« i
treći, onaj, pod naslovom: »Krajiške Imovne Općine«, u kojem sam se osvrnuo na
neke još manje važne raznovrsne primjedbe g. profesora.


Na str. 507. »S. L.« od g. 1925. napisao sam izinedju ostaloga, da se o ovoj
sve većoj potrebi i konačnoj propasti Imovnih Općina govori i piše već decenijima.
One ipak nisu propale. Gosp. N. izostavio je ovdje pola rečenice i narednu čitavu.
Upravo ta prva polovica stoji u kauzalnoj vezi sa onom drugom, koju g. N. citira,
dok težina navoda leži u onoj narednoj rečenici: »One ipak nisu propale«.


43