DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 47     <-- 47 -->        PDF

0 ovome bi se dalo a i trebalo bi posebno raspravljati. Ne valja odmah proglasiti
kao aksiom apsolutnu zabranu paše a u praksi tu zabranu ne moći vršiti. To
je najlakše. Proučavati bi trebali još mnogo toga u pogledu paše! Zanimalo bi nas,
kako bi se na pr. u Primorsko-krajiškoj oblasti napose u području krša, koji je g. N.
dobro poznat, u praksi silio narod na naprednije stajsko gospodarenje uz što veću
proizvodnju krmnog bilja, a po tom i djubra. Kako bi se našeg krajišnika »dovelo
već jednom do spoznaje, da množina njegove stoke mora stajati u nekom razmjeru
sa površinom obradjene zemlje, oranica, livada«?


Rado bi mi iz ovih krajeva da nas tko o tom pouči i uvjeri, kako bi seljak
rnogao da drži onoliko stoke, koliko dozvoljava njegova obradjena zemlja, kad ona ne
može da prehrani ni njega već ga dobrim dijelom hrani stoka, koju on ne može kod
kuće da ishrani.


Rado bi na ovo čuti odgovor od g. N., koji u svojim primjedbama na str. 300.
piše, da »u prirodi nema skokova, nego se sve razvija svojim normalnim prirodnim
putem«. Možda kod našega seljaka, koji je prototip konservatizma, ima abnormalnosti,
pa će on »prisiljen« po nama šumarima preko noći da drži blago u staji?!


G. N. piše dalje, da je sjeći hrastovo stablo u 80-toj godini, kad je kvantitativni
prirast najveći, isto tako štetno, »kao kad bi napredan seljak mladu kravu muzaru
prodao mesaru«. Zaista, kraj površnoga posmatranja to tako i izgleda. Ali, kad se
u stvar bolje pogleda, onda je racionalnije posjeći hrast u 80 godini i dati ga pravoužitniku
nego čekati još 40 do 50 godina, dok taj hrast ne postigne maksimum svoje
vrijednosti, a to je u dobi od cc. 120 do 140 god., prodati ga i, u koliko nemamo prorednoga
materijala, kupovati za svoje članove čamovinu izvan teritorija imovne općine,
da s njom pokriju potrebu na gradji.
Jedan m3 takve hrastovinc, što ju mi moramo nekada dati pravoužitniku, stoji
Im. Općinu na panju na pr. 150 Din. Jedan kubni metar mekanoga obloga drveta
postavljen na najbližu željezničku ili brodarsku stanicu u području Imovne Općine
košta ju danas najmanje 1800 dinara. Uračunamo li X puta veće podavanje mekanoga
drveta pravoužitniku nego tvrdoga u hrastovim kao i kamate kroz 40 do 60 godina,
gubitak za Imovnu Općinu izlazi mnogo veći tako, da racionalan gospodar neće
poslušati g. N.


Razuman će seljak prodati dobru kravu muzaru mesaru za dobre pare onda,
kad mu taj kapital, krava, ne nosi onoliko koristi, kolike su investicije, nabava i
hrana odnosno, kad litru mlijeka dobije u selu mnogo jeftinije, nego što ga košta
mlijeko vlastite krave.


G. N. nije zadovoljan s mojim izrazom »spekulativno« gospodarenje već voli
izraz »financijalno«. Istina, nama je svejedno, kako da se krsti ono nastojanje čovjeka,
koje ide za tim, da mu raspoloživi kapital, in concreto šumsko tlo, nosi što
veću rentu. Je li za državni monopol ili koje drugo državno preduzeće bolja riječ
financijalno ili spekulativno, nije tako važno. Ministarstvo financija može gospodariti
financijalno a može i spekulatvno. Po mojem je mišljenju pregnantniji izraz spekulativno
ili fiskalno. A ideala nema ni u finansijama, ni u fiskusu kamo li u spekulaciji!!
Podloga svim našim težnjama naskroz je prozaična i realna a ne platonska ili idealna,
izraz »spekulativno« ne može škoditi ugledu šumarske nauke kako tvrdi g. N., jer
šumarstvo pogotovo nauka o uredjenju šuma nije dio egzaktnih već aplikovanih
nauka.
Po vječnim zakonima prirode također se šumarska nauki ne može i ne smije
povoditi, već mi prifrodne zakone treba da reguliramo u pravcu najveće rente tla.
Ne možemo pustiti jelu da nam raste do 500 godina ili hrast do 800 god. starosti. Ovo
naglašava naročito nauka o uredjenju šuma, koja nam se bila nametnula za diktatora
u šumarstvu, nastojeći sputavati te prirodne zakone i preko potrebne i korisne mjere.


45