DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 50     <-- 50 -->        PDF

je leopujcKH .......... ...... ...... ......... . ....... ....... no ...... ........
....... no ........ ....... ............, .... je ..... .... ....... ....
......... Ha ...... ......... ..... je ........ ........... ......., .... ra
........... ............. ............, na je, .......... ..... ........ ......uoci
.. .......... . ......., .... . ....... ....... ... ........ Mn .........
.. he ....., .... je ... .... ...., ... ... ....... .... .......... ....... .........,
.. he .. ........ .... .........., .. ce .. ....... ....... . .. .......
.. ........ ...... .......


...... .... ltiTO ...... ......, .. he ..... . ..... ........... ..... y
..... ......


...... y ......... ..... y ......... ..... ........ .. ........ .... .
....... .. 24. ......... 1927. .... ... 37.651. ....... .. ....... ...... .. 8.
..... ........ ..... y llapahnny a y ........... .. 10.—15. . 20.—24 .......
1927. ....


....... ........ .......... .. .. ..... ....... ........... ......... ..
....... .... . ....... .. ..... ... ........, ........ .... .... ....;
........ ..... .. ........ ......., .... ..... . .. ..... ....... ......... .........
... ......... . .. ........ ..........: ........ ......., .... .....;
... ....... ........, ...... .......... ........ . ....... ........, .......


...... .. ........ 61 .........


....... .. ........ ....... .....:


....... ..... ....... 15 24-60%


.... ..... ..... ....... ... . 18 29-50%


..... ..... ....... 23 37-70%


......... ..... ...... ... . 5 8-20%


........ ..... .... ... je 3-72 ... ce ..... ............ ....... .. .........
. .......... ........... ...... ....... . ..... ... ............. ...
. . . . . . . a . (4) ......


... .. ...... .... ......, a .... ...., . ....... .. ............., ..............,
......-......... ......, ..........., ......, .......... . ..............
....... ...... .. ........ no ....... a no ........ ..... .... .. ......... .......
. ........ .. .... ........ . ..... .. ..... .. . .......


...... .. .... ...:


II . . . ii . i; . - . . . a . . . . . je . . . a, . a . . . . . a . . . . a .
a . . . . . . . . a . . . ..


1. ..... : a) ........ ....... .. ......, ..... ............, ....... na ....
......... ........ (... ...... ...... .. 47 . 35 ..) . ... ...... ...... .. 65 . 57 ..
........ npciie ......) ....... je ........ ......, ..... .. ...... ........
.... ......... ...... .... y .... ..... .. .... .... ........ ...... ....... .
..... ce ..... ..... ......., ... . ..... ...... ..... .... .......? Ko .. .....
.... ......., ..... ........ ..... ..... ... .. .... .. .......; a ... .. ........
..... ..... ......? (.........).
.) ....... ........ . ....... ......... ..... ......... ...... .. ....
.......... ....... .. ......... . ....... ........ ... ..... ....... ........
(.........).


2. ..... : a) Ha .... ......... ...... ....... .... ........... .. .......,
..... ......... (8 ......, 12 ....., 6 ......, 320 ..... .... je ...... . .......
.. ..... ........ .. ......... ......... .... y ........ ....) ..... je
....... ...... ........ .... y ...... .. ra ..... . ....... ra je .... no .....
48