DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 50     <-- 50 -->        PDF

je leopujcKH .......... ...... ...... ......... . ....... ....... no ...... ........
....... no ........ ....... ............, .... je ..... .... ....... ....
......... Ha ...... ......... ..... je ........ ........... ......., .... ra
........... ............. ............, na je, .......... ..... ........ ......uoci
.. .......... . ......., .... . ....... ....... ... ........ Mn .........
.. he ....., .... je ... .... ...., ... ... ....... .... .......... ....... .........,
.. he .. ........ .... .........., .. ce .. ....... ....... . .. .......
.. ........ ...... .......


...... .... ltiTO ...... ......, .. he ..... . ..... ........... ..... y
..... ......


...... y ......... ..... y ......... ..... ........ .. ........ .... .
....... .. 24. ......... 1927. .... ... 37.651. ....... .. ....... ...... .. 8.
..... ........ ..... y llapahnny a y ........... .. 10.—15. . 20.—24 .......
1927. ....


....... ........ .......... .. .. ..... ....... ........... ......... ..
....... .... . ....... .. ..... ... ........, ........ .... .... ....;
........ ..... .. ........ ......., .... ..... . .. ..... ....... ......... .........
... ......... . .. ........ ..........: ........ ......., .... .....;
... ....... ........, ...... .......... ........ . ....... ........, .......


...... .. ........ 61 .........


....... .. ........ ....... .....:


....... ..... ....... 15 24-60%


.... ..... ..... ....... ... . 18 29-50%


..... ..... ....... 23 37-70%


......... ..... ...... ... . 5 8-20%


........ ..... .... ... je 3-72 ... ce ..... ............ ....... .. .........
. .......... ........... ...... ....... . ..... ... ............. ...
. . . . . . . a . (4) ......


... .. ...... .... ......, a .... ...., . ....... .. ............., ..............,
......-......... ......, ..........., ......, .......... . ..............
....... ...... .. ........ no ....... a no ........ ..... .... .. ......... .......
. ........ .. .... ........ . ..... .. ..... .. . .......


...... .. .... ...:


II . . . ii . i; . - . . . a . . . . . je . . . a, . a . . . . . a . . . . a .
a . . . . . . . . a . . . ..


1. ..... : a) ........ ....... .. ......, ..... ............, ....... na ....
......... ........ (... ...... ...... .. 47 . 35 ..) . ... ...... ...... .. 65 . 57 ..
........ npciie ......) ....... je ........ ......, ..... .. ...... ........
.... ......... ...... .... y .... ..... .. .... .... ........ ...... ....... .
..... ce ..... ..... ......., ... . ..... ...... ..... .... .......? Ko .. .....
.... ......., ..... ........ ..... ..... ... .. .... .. .......; a ... .. ........
..... ..... ......? (.........).
.) ....... ........ . ....... ......... ..... ......... ...... .. ....
.......... ....... .. ......... . ....... ........ ... ..... ....... ........
(.........).


2. ..... : a) Ha .... ......... ...... ....... .... ........... .. .......,
..... ......... (8 ......, 12 ....., 6 ......, 320 ..... .... je ...... . .......
.. ..... ........ .. ......... ......... .... y ........ ....) ..... je
....... ...... ........ .... y ...... .. ra ..... . ....... ra je .... no .....
48
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 51     <-- 51 -->        PDF

....! .. .... .... ........ ...... .... . .... .. . ..... ..... . ..... ......
..... ........ . .......? Ko .. .. .... ....... ..... ........ ..... .. .. ....
.......; ... .. ........ ..... ..... ......? (.........).


.) ....... ........ . ....... .. ......... ..... ......... ...... .. ....
......... ........ y ....... .... ....... ........ u ......... ........
(.........).


II . . a . y ii a, . . . . . i . . . . . . . u . . . . . . . . . ..


i. ..... : a) ... ........ ...... ....... .... y ..... ..... ... ce ........
........ ....., ....., 250 . ......., 0-50 . ....., 0-25 . ..... y ..., a
. ..... ...... ..... 0.75 ..
... he ....... ...... .... ..... ... ce .. 1 .3 ........ ..... .....
15-60 ......?


.) ......... ........ ...... ...... ........ ......... ...... y .....
..... .. .... je ........... ........... 231.000 ........ ....... ....... y .......
..; ... .. .... 1-25 it a ....... .. ....... 0-75 .?


.) . ....... ......... y ..... ..... ........ je 1-20 .. ......; 1 i;r ......
...... 135.000 ......., ......... ...... ...... S5% a .. ......... .......
40% mije ........... .. .......


...... ..... ....... ......... .. ...........´.´


2. ... na: a) .. ...... .... y ..... ..... ........... je so ...... .......
...... .. y ..... ...... 2 . ......; a ..... ...... 1-00 u ......, 0-60 . ......
.. ....... .. 0-50 ..
...... ...... .... .... ce .. .... ......... ...... ......... ... je ...
3-SO . ......, a ....... ...... ..... .. .... 15 ..?
.) OKO ....... .... y ..... ..... ..... ........ ........ .... je 30 .. .......
. 20 . ...... n .. ....... y ...... 1-5 ..


...... he ....... ......, ... .. .... 4 . ....... . 0-20 . ......?


.) Ha ....... y ..... ..... ...... ce 1025 .3 ... ..... ..... .. .... 05-40%
........ je .. ......
...... .... ...... .......... ...... .... .. ....., ... ce ... .. 7-5 .....
...... ...... .... 10 .......... ...... ......?
......... .. .... ...... 15. ........ 1920. .... .. 67 ........ . .... .......
...... .>.. 5 .... .. ......... ..... a 1 je ......


.. ....... 61 ...... ... 30 .. .... .......... a 31 ............ ... ..
... — .......... . ........... — ....... ....... ....... ..... .. ....... —
........... ..... ....... .. ... ..... ....... ...... .... je .... ......


..... ......... ....... .... .. ..... . ......... ......, .... .. .. ...
.... .. ......... ........ 20 .... y ....... . na ............... ........ 10
.... y .... y ........ ...... ...... ...... y .........


........ ... ...... je ..... ...... .... .. ...... ..... . ......... .....
........... ......... ...... ........ . .... ............ .... ..... y .....,
......... . .......... ........... .. ......... . ......... ....... .........
......, .... je ..... ........ ....... ....... . .......


... 9. ..... ... ..... ...... 1. ........ ... ......, .... .... ce .........
...... ........... ..........
.. ..... ......... .. ... 54 ......... a .. 9. ..... ce ... ....... .....
30 ........ .. .. ..


Ideje i ljudi. Pod ovim smo naslovom napisali u »Narodnoj Šumi« i »Šumarskom
Listu« (br. 10. g. 1927.) jedan kratki osvrt na pisanje »Narodne Šume« pred posljednji
zbor. Odnosni članci »Narodne Sume« sadržavali su izvjesne zamjerke Udruženju,


49