DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Točka 10. Čita se Praviln i k za upravo in oskrbovanie društvene gozdne
drevesnice v Slivnici, kojega je izradila Podružnica J. Š. U. u Ljubljani.
Uzima se na znanje. (Br. 625.)


Točka 11. Za poslovnog tajnika izabran je ponovno Ing. Iva n Č e o v i ć.
Točka 12. Za članove su primljeni i to:
za redovite : Milinković Drago, podšumar, Bajina Bašta: Ing. Đorde Bar


lakov, šef inspektorata šuma, Cetinje; — za članov e pomagače : Novicki Ivan,
slušač šumarstva, Beograd: Šarić Božidar, slušač šumarstva, Zagreb: Sučić Jakov,
slušač šumarstva, Zemun: Bogdan Šepa, slušač šumarstva, Zagreb; Vladislav Stevković.
slušač šumarstva, Zagreb, Ninoslav Lovrić, slušač šumarstva, Zagreb.


...... ......... . ....... ........ . ........ 1927.


........ .......: lliir. ..... ......, ........, ... 50 .. 1927. ..; ......
....., ........, ... 50 .. 1928 ..; ....... ...., ......, ... 50 .. 1927. r.; .....
......., ........, ... 50 .. 1928. r.; Jocim ......., ............, ... 105 ..
192S ..; 3 lur. ...... ........, ......, ... 50 .. 1927. r.; ..... ......, ......, ...
57 .. 1927. r.; ... ........ ......, ......, ... 150 .. 1925., 1926. . 1927. ..:
...... Kpini. ......, ... 50 .. 1927 ..; .......... ........, ......, ... 60 ..
1927. ..; ... .. .........., ......., ... 100 .. 192R. . 1927. ..; .... ........,
.....>., ... 50 .. 1927. ..: .... .. ........, ........, ... 50 .. 1927. ..


........: ..... ....., ....., ... 30 .. 1927. ..; ..... ......., .......
... 25 .. 1927. i.; ...... ......., ......, ... 25 .. 1927. ..; ........ .....,
....... ... .. .. 1927. ..


.........: .... ...., ......... .. .... .... ......, ......., ... 100 ..
1927. r.: .... ........., ......., ... 100 .. 1928. ..


Potpore iz Kereškenjijeve zaklade. Kao svake godine tako će se i
ove godine dijeliti potpore iz Kereškenjijeve zaklade udovama i siročadi
umrlih članova iste zaklade. Molitclji treba da podnesu nebiljegovane
molbe najkasnije do 15.. siječnja 1928. Jugoslovenskom Šumarskom Udruženju,
Zagreb Vukotinovićeva ulica 2.


UpozorenjeI


Ovom broju Šum. Lista priložena je Uplatnica poštanskog
čekovnog zavoda u Zagrebu broj 34293.


Molimo gg. redovite članove, pretplatnike i pomagače, da
se posluže tom Uplatnicom i da što prije namire članarinu,
odnosno pretplatu za 1928. godinu.


Po zaključku glavne skupštine, održavane u oktobru 1927.
god. u Beogradu, imaju za god. 1928. platiti redoviti članovi
i pretplatnici po 100 dinara, a pomagači po 50 dinara.


Na predlog g. proî. Dr. Đure Nenadića zaključila je ista
skupština, da svaki redoviti član osim članarine uplati još po
10 dinara za pomaganje oskudnih studenata šumar, fakulteta.


Članovima, koji duguju članarinu obustaviće se dostava
Šumarskog Lista.
UPRAVA


54