DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 58     <-- 58 -->        PDF

P. Georgevitch: »Ceratostomella quercus n. sp. Ein Parasit der slawonischen
Lichen«. Wien, 1927. — Čitali smo ovu vrijednu ediciju u našem jeziku pa u svoje
vrijeme donijeli smo o njoj i kratak referat (»Š. L.« 1927. str. 389). Danas ie edicija
štampana njemačkim jezikom a izašla je u nakladi Biologia Generalis. Brošira je popraćena
mikrofotografijama.
Andre Perušić: Krajiška Imovna Općina. (Preštampano iz Mjesečnika Pravničkoga
Društva.) Zagreb 1927. — Autor iznosi prikaz važnosti, istorijat, pravnu
agrarno-političku i administrativnu stranu pitanja Imovnih Općina. Svoj prikaz
zaglavljuje predlozinia: za održanje Imovnih Općina u današnjem obliku i sadržini, o
reviziji segregacija, o deetatizaciji uprave i izmjeni odnosnih zakona. — Cijena je
knjižici 10 dnara, a naručuje se kod pisca (Ogulin).


Šumarsko-lovački kalendar za god. 1928. Izdaje i ureduje dr. Đuro N e n a d i ć,


profesor univerziteta. XXIV. godište. Zagreb. — Sadržaj : Poštanski pristojbenik. —


Jedinice mjera. — Konstrukcija transverzalnog mjerila. — Skrižaljka za reduc. hvati u


jutro. — Likovi za računanje površine i sadržaja. — Promjeri koji odgovaraju opsegu.


— Opseg koji odgovara promjeru. — Kružne temeljnice za promjere O´Ol—49´9 cm. —


Članci i skrižaljke iz dendrometrije, računanja vrijednosti i uređivanja šuma. — Upo


raba šuma. — Uzgajanje šuma. — Sjetva sjemena. — Šumarsko-inžinirski dio. —


Obrana šuma. — O lugarstvu. — Lovstvo. — Slikarstvo. — Statistika.


Kalendar za god. 1928. proširen je novim poučnim člancima kao što »Bijeli ugalj


ili električna vodena centrala«, »Otrovne gusjenice« (iz pera prof. dr. A. Langhoffera)


i dr. Knjižica je lijepo i ukusno opremljena.


„........ .....". ... il. 1927. — „... y ....". — „..........". — „.....
na ...... ...........". — ........
„........ .....". ... 12. 1927. — „.... ............ ....... ....". —
.........., ..... . ......... ........


„...... ........ ......... ............ ..... ...". .... 11. 1927. —
......: „......... ......... ...... ....". — ...........: „.........". —
,......... .......". — ......: „....... ...... . ...... ........... ......". —
„......... .....". — ...........: „........... ....... ......".


»Lesnickâ Prâce«. Čislo 11. 1927. — Doc. Al. Nechleba: »Vybrané kapitoly
z lesni ochrany» (Izabrana poglavlja iz obrane šume). — J. Frič: »Nekolik poznâmek


o lesni prirode« (Nekoliko misli o biti šuma). — ,)ar. Ružička: »Modrin — zâhadnâ
dfevina« (Ariš kao zagonetna vrsta). — V. Valdhauser: »Prechod ed holosečneho
hospodâfsti: ku prirozenému zmlazovâf v lesich stat. velkostatku Clum u Trbonč«
(Prelaz od čiste sječe ka naravnom pomladjivanju u državnim šumama Hlumske
oblasti kod Trebone-a). — Vincent Bohumil: Stavba lesnich silnic se zretelem na
budouci uzivâni automobilovych vozidel« (Konstrukcija šumskih cesta u vezi sa budućom
uporabom automobilskih vozila).


»Revue des Eaux et Forets«. No 10. Octobre 1927. — »Alphonse Mathey«. —
-Les améliorations pastorales«, par Courbaire (3 photos) (Amelioracija pašnjaka). —
»A propos des pins laricios«, par Salvader (Nešto o Pinus laricio). — »Note sur la
chasse en Alsace et en Lorraine«, par Quinaudeau (Bilješka o lovu u Alzasu i Lorenu).


56