DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 63     <-- 63 -->        PDF

...... .... .......... .... .. ..... ... ..... ..... no ......... uo....,
.... ce .... ......... ...... ... ......... ......... .... y .........


. ...... ... ....... ........, .. .. .. ...... ....... . .. .. y .......
...... ........ .... .... .... ........ y ....... ......... no ..... ...........
...... .. 10 .... ... .........., na .. ce .... ........ . y ....... ...
.. ....... ..... . ........ ......., .... y ...... .... .. .... . ..........


....... ce ...... y ....... ..... ... .......... ........., .... ......
........ a y ......... .... .. ...... ......... Ha ....... ...... nsia ce ........:
„...... .. ........ ..... .... y ........ ..... ,,..........-...........´\
....... ce .... ........ .. .. ..... ........ .... .... ...... .... .... ........
........ ....... . ..... ....... je .. ........ .... ...... 375.000 .......


...... ........ ...... ..... ...... ........


.-........, 3. ........ 1927. ....


......... ......... .... y .........


Broj 15.148/1927.
OGLAS


Kr. Direkcija Šuma u Zagrebu prodavati će ofertalnom licitacijom dana 30. januara
1928. u 11 sati niže navedeni izrađeni i na stovarištu kod željezničke stanice
Vojnić izvezeni drvni materijal i to:


Skupin a I. — 5.753 akova hrastove duge prve klase i 18-5 akova škart duge
uz iskličnu cijenu od 32 (trideset dva) dinara po akovu za prvu klasu i 14 (četrnaest)
dinara za škart dugu. V a d i u m 18.000 dinar a.


Skupin a II. — 1.859 komada hrastovih željezničkih pragova i to: 428 komada
po 2´70 metara dugih uz iskličnu cijenu od 32 (trideset dva) dinara; 312 komada po 2´50
metara dugih uz iskličnu cijenu od 28 (dvadeset osam) dinara; 528 komada po 2´20
metara dugih uz iskličnu cijenu od 12 (dvanaest) dinara i 591 komad po l-60 metara
dugih uz iskličnu cijenu od . (šest) dinara po jednom komadu. V a d i u m 3.000
dinara.


Sa 100 dinara taksirane i dobro zatvorene ponude, valja predati najzad do 11
sati dana 30. januara 1928. potpisanoj Direkciji, gdje se mogu vidjeti i dobiti dražbeni
i kupoprodajni uslovi, obrazac i omot ponude.


U Zagrebu, dne 14. decembra 1927.


Kr. Direkcija Šuma


.... 43.525./1927.


..... ..........


......... ......... .... y ........, ....... ..... ......... ..........
.. ... 3. ........ 1928. .... 2,000.000 .... .... ....... ...... .. .... y .........
.. 48,700.000 ... y ........ .... „........" .. ........ .. 8500 .., .. ..........
....... ...... y ........ . ......


............. ce ........ ... ....... ............... ....., ......... ..
......... ........ .... . ....... ... 43.525 .. 8. ........ 1927. .... no ...
je ... ............. ......... 20 ...... .. ........... ....... ........ ........


........... .... .. .... ..... .......... ....... . ........ .......
......, .... he ...... ... ......... ......... .... y .........


......., ........ .......... ...... ..... ce ....... .......... .........
.... (....... .. .............) 3. ........ 1928. .... .. 10 ......, ... he ce ....
y 10.30 ...... .......... .........


...... .... .......... .... .. ..... ... ..... ..... ......... ......
. ........ .. ..... ......... ..... ..... ........ ......, a no ........., ....
ce .... ......... ...... ... ......... ......... .... y .........


61