DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 64     <-- 64 -->        PDF

........ .... .... .... ........ y ....... ......... no ..... ...........
...... .. 10 .... upe .........., na he ce .... .....&.. . y ....... ... .. .......
..... . ........ ......., .... y ...... .... .. .... . ..........


....... ci; ...... y ...... .. y .......... ........., .... ...... ...
..... ........, a y ......... .... .. ...... ......... Ha ....... ...... ... ce
........ „...... .. ....... ..... ..... y ........ .... „........".


....... ce .... ....... .. .. ..... ........ ...., .... .... .... . ....
.. ...... ......... ...........
........ je .. ........ .... ...... 2,435.000 ..., a .. ...... ........
..... .......
. ........, S. ........ 1927. ....


.. ........... ......... ......... ....


RAZGLAS


V založbi velikega župana mariborske oblasti je izšla karta o administrativni
razdelbi mariborske oblasti v merilu 1 : 200.000 z izkazom
političnih in katastralnih občin po stanju začetkom leta 1927. V izkazu
so navedene površine posameznih političnih in katastralnih občin, dalje
orožniške postaje, osnovne sole, župnijc in poštni uradi. Karte in izkazi
so izdelani na dobrem, trpežnem papirju. Cena karte z izkazom vred je
Din. 25.— in se dobi ražen pri velikem župan-oblastnem šumarskom
referentu — pri vseh sreskih poglavarjih mariborske oblasti.


Ker je zaloga mala, je v interesu vsakega reflektanta, da naročilo
čimprej izvede.
V Mariboru, dne 30. novembra 1927.
Veliki župan:
Dr. Schaubach, s. r.


ŠUMAR,


apsolv. vis. šum. sole z 7 leto prakso. Geodet. Jug. državljaji išče službe
pod značka »Energičen«. Naslov se dobi pri Redakciji Šum. Lista.


Upozorenje saradnicima!


UREDNIŠTVU se šalju samo rukopisi
članaka i stručnih vijesti.


UPRAVI se šalju sve lične, društvene
vijesti i oglasi.


62