DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Sadnice šumskog iukrasnog drveća iil
!


Iz društvenoga rasadnika u Slivnici kod Maribora izdavati će se na


»


proljeće 1928. godine slijedeće m


m


SADNICE:


m


((( god. sjemenice za 1000 .... 110 Din. m


Smreka (Picea excelsa) . . m


» presađenice 1000 120ili Bijeli bor (Pinus silvéstris) » sjemenice 1UUU 1UU m


» » » m


Crni bor (P. laricio austr.) » sjemenice » 1000 » 90 » mGlatki bor (Pinus strobus) » presađenice » 1000 » 150 » Ariš (Larix europaea) ... . » sjemenice » 1000 » 180 » S
Ariš japanski (L. leptolepis) 2 » sjemenice » 1000 » 300 » m


m


Duglazija (Pseudotsuga I 2 » presađenice 1000 » 800 !!>


:


DouglasU var. viridis) . . I 3 » presađenice 1000 1000 m
Bagren (Robinia pseudo-i i » sjemenice » 1000 » 120 » acacia) I 2 » sjemenice » 1000 » 150 »
m


>î>


Jasen obični (Fraxinus m


excelsior) 2 presađenice » 1000 » 220 » »)
Jasen amer. (Frax. alba) . . 2 presađenice 1000 280 m
Crveni hrast (Ouereus m


m


rubra) sjemenice » 1000 » 240 » m


5)


Kesten pitomi (Castanea


»>


vesca) sjemenice 1000 220 » m
Kanadska topola (Populus m
canadensis, deltoidea) . . reznice » 1000 » 120 » m


m


Vrba (Salix ainygd. I. vrsta m


S


za pletenje košara) . . . reznice » 1000 » 100
Jaiša crna (Alnus glutinosa) sjemenice 1000 120 » m
Brest (Ulmus campestris) . sjemenice kon.po 50 para »f
Crni orah (Juglans nigra). . sjemenice » » 60 » )D
Crni javor (Acer platanoid.) 2 presađenice » » 30 » Jesenasti javor (A. Ne-m


gundo) 3 presađen, (do 2 m visok) » » 2 Din. !))
Platana (Platanus orient.) . 2 presađenice kom. po 2 » »!


}


Cipresa (Chamaecyparis I 2 sjemenice » » Î » ))!


Lawson.) I 3 presađenice » » 2 » )))
Picea sitcaënsis 3 presađenice » » 2 » )»
Picea alba 3 presađenice » » 2 »Pinus rigida 2 sjemenice » » 2 » !»
Pinus laricio corsicana . . .
Lipa velikolisna (Tilia i 2 »sjemenic
sjemenicsjemenice
ee » » 20 para


grandifolia) I 3 »sjemenic
sjemenicsjemenice
ee » » 3 Din.
Kod narudžbe pojedinih (do 50) naročito lijepili, izabranih komada za
parkove računa se dvostruka cijena.
Sadnice se šalju stručno pakovane i pomno prehrane kao brzovozna roba.
Sa predajom na stanici prestaje odg ivornost vodstva. Kod narudžbe treba 1!! označiti pored ostaloga točan naslov, željezničku stanicu i poštu. Cijene se
razumiju loko rasadnik. Za pakovanje i dovoz računa se prema vrsti i broju
sadnica 5 do 20% od naznačenih cijena. Kako stigne narudžba obavještuje se
naručitelj, da li će i od prilike kada će sadnice primiti. Sa obavijesti prima
ujedno ispunjenu čekovnu uplatnicu rasadnika. Sadnice će se otpremiti samo
onim naručiteljima, koji označenu svotu uplate najkasnije do 15. februara 1928.
() dnevu pošiljke obavještuje se naslovnik još posebice poštom, a po želji >»
i brzojavno o njegovu trošku.
in Za područje Ljubljanske i Mariborske oblasti važe cijene, koje su bile ».
određene za ostale javne rasadnike.
Narudžbe prima te izdaje sva potrebna detaljnija obavještenja:


Upravnik šumskoga rasadnika u Mariboru


(Slovenija), Jugoslovenski trg 1. m


\\\


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, Podr. Ljubljana , dne 14. XII. 1927. g. m


fi


63