DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 17     <-- 17 -->        PDF

.......... .........


......... . ...... ...... ....


.
.
........... .... . ....... ...... ......... .. 31. XI. ...
47.228—927. ......... je ..... ........ ...........-.........
......... ....... ...... .. ...... ...... y .......
.... ....... ....... y ...... ......... y ....... ......
.... ......... ............. ....... ......... ........, .... ..
je .. ... ......... ............. .... . .......... ...... ..
....... .... .. ........... ............ .. ... ............ .......
...... .. ...... ...... y ......., .... je ....... ......... y
.........., ......... ... ....... ........* ..... .........,
.. ... ....... ....... ...... . ....... .........., ..... ........
. ....... ......-............. ..... ........ .. ..... .... ....
...... ........... .... ... .... ......... .......... .. je .. ...........
......, ..... .. ce ... .......... ............ .... .
....... ....... ......... ......... ........ .. ..... .. .... ....
...... ......., ....... .... .... ...... ...... .... ......,
.. ...... .. ....... .. ...... ............. .....
.... ...... 6opa(Pinus laricio austriaca) y .... ..........
........ je .. ............., .. .. ....... ........ .... .......
......... ....... . .. ce .. ....... ........ .. ..... ..........


Moje je ....... ...:


I. .......... je ........, .. ............ .... . .......
...... .. ..... ........, .... je ........ y ....... ........ ..
27. ........ 1926. .... 18.208—II —1925. ........: „......... ce .....
.. .... ........ .. .... ........ ...... ...... ....... . ... je,
... ...... . ......... ..... ....... .... .... ... ....... .........
Jep ..... ....., ..... je ........ .. .... ... ......., .... ..
.. ....... ........ .. .......... ...... ........., ... . ... ...
........., .... ......... ....... .. ......"
..... . .... ............ .... . ....... ....... je ...... ..
........, .. ce ..... .... ce ..... ......... .........
y .............., .... ........ ...... ...... ......
......... . .. .. ce .. ....... ..... ......., ........ je ..
............ .... . ....... ........ ....... ......... ......
........... y ...... . ............. ... ........ ..... ........:


* ..... ...... ......... ...... .... ........ ........ ...... no ....
........ ........, ........ ... ....... y ....... y ...., .. ce .... .......
........ . ....... .... ......... ....... ........... . ...... .........
..... .. ....... ..........
79
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 18     <-- 18 -->        PDF

... ......... . ........... ...... ......... ...... ...., ......
.... .. ........., ....... . .............. ...., ........ .......,
.......... ........ . ......... .......... ..... . ..... .........
.. ..... ...... .. ...... ......... ..... a .. ........ .......
...... ....... .. .. ce .. ........., ........ je ...... .. ......
...... y ....... ......... .......... ...... .. .... ...... ...,
....... .. .. ........... ....... ......., ....... ........, .........
. .... .. .......... ....... ..... .... .. ........ . ..............
.... ....... ..... ......-............. .... .. .... ......
........ ... .. ......., ... ce .... ........ — .... .... .. .........
y ..... ........... — ......... y ............ (.......),
.... ce .... .......... .. .... ......


AKO .... ...... .. .............. ....... .... ........ ...


..... .... .......... ......, .... ce ...... ....... ...........


......... ........ ... ......... .. ..... ........ ....


...... .......... .. .. ce ....... ... ..., ...... .. ce y ...


....... ......... .....:


1. ..... ...... ............. ..... .... .. ....... ........
(.. ....... ..... ......., .. ..... 100.000 .......). ..... ce ....
........ .. .... 200 ....... no .. ....., .. ......... .. .....
..... ......... .... ........ .. 500 ...
2. ..... ........ ......... ......., .. .. ........... .......
.... ... ....... ....... ....... ......... .......... ...................
...... ...... .. ...... ...... y ........
3. ..... ......... ......., .. je ..... no ...... ..............
. ......... ........ y ......, ........ ...... ..... ..... .....
........ .......... .......
4. ..... ......... ....... .. ......... ..... .. ...........
......... (.....) ........ .. ...... ....
5. ..... ......... ......., .. je ..... .. ............ .......
.... ........ .. .... ...... .. ...... ...... y ....... .... ..
1 (...... ......) .. ........... ......, ... .... ....... ......
........ ... 200 ...... no .. .......... .........
... ....... .. .. .... .. ........ .... no ......-............
... ... . no ......... ......... .......... ........ ....... ......,
. ..... .. ... .... .......


..... ............. ....... .... .. ...... ...
..... ........... ... ............. ............ .......
.. ....... ....... ......, .. .... ....... .........
. ..........., .... ........... ..... To .. .......
...... y ...... ........, ....... .. .........
......... . ........ .......... .... .... ....... .
........... .............. .. .... . .... .........
...... .............


.. ... ... ce ..... ... . .. .... ...... ........ . ......
.......... ......... ........, .... ce .... ........ .... ... .
....... .. .... ..........


II. .. ........ ...... .......... .... ce ........., .. ..
........ ..... ...... ...... .... (Pinus laricio austriaca) .... ......
....., .. ....... ............, .. .. y ..... ...... ...... ....
.......... ......... .. .. .......... ............. .....
.. ....... ........ ..... ........ ..... ........ To ..
80
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 19     <-- 19 -->        PDF

.... ........ ........ ......... .... .. ce ........ .... ......
.. ........ .... .... ...... .. ...... ........ ......... (.....)
........ .. .. ........ .........., na ce ... ...... y ... y ........
....... ..... .......... ........ ....... ..... ....... .... ........
(........., ............ ...) .......... ...., ..... .. .....,
........, ......, .......... . ........... ...... . .. .. ...........
..... . ..... ........ .......... .. ce ......... ........... ....
...... ....... .. y ... ...... ......... .. ............ . ......
.. y ... ...... ...., .... ... .. .. ...... .. ....... .........
.........., ........ ......... ....... he ce ..... ...... y .....
..... .......... ......... ....., ..... ...... . .... ...., y ......
..... ...... ...... . ..... . ....... ........... .........
...... .... ...... ....... ....... y ....... ........... ...... .
......... .... .. .....


III. ......... ....... ....... .... ce ......... .... ....,
... ce ... .... ...... ...... ............ .............
...., a .. y ..... ....... .............. .. .. .........
.... ....... .........., ... .. ..... ...... .. ........
........ . ...... .......... .... .. .......... ...... ..... To
he ....: ......... ..... .. ...... .. ........ ....... .........,
.... ..... ....... — ... ... je .. y .......... — ..........
.......... ..... je .. ....... ......... ....... ........
..... .... ... ce ...... .... ............. ......
IV. ......... ..... .. .... no ...... ....... .... ......, ..
ce . . . . y h . ............. . ..... . ......, a .. ....
............. ...... ..... je ....... ........... ......, ..
ce ...... .. ......... ......, .. .. ...... .. ......... . ..........
..... .... no ....... .... .... .... .... ... je ...... ..........
.... ..... ..... To ....., .. ..... ...... .... ..........
..... ...... y ..... ....... ..............
V. ..... ............. ..... .. je ....... ........
.......... ... Hl. . IV. To ..... ..... ........... ...........
...... .......... ..... je .......... ......... ........:
y ..... ........ . ... ..... ...... ........ ...... .... ........
......... yonhe. To ce .. .... y ...... ....... ........ .. .....
To ..... . ....... ....... . ....... .... .. . ..... ........., ....
he ce .......... ........ — y ....... ......... — ...... .. ..........
.. .... (gemmage a vie) y ........ .. 40—50 ...... a ...
....... ...... ...... .. .... 110 ... .. .... ce ....... .. je
...... ....... ........... ........ ...... .. ce Kpehe ...... 50
. 70 ....... .... ......... .. .... ..... ... 16—20 ....... ..
.... he ....... . .. .... ........ ...... ......... .... ......
..... ........ ..... ...... y .... ......... ....... y .........
...... .... y ... . .......... .... y ........... ......... ..
..... (gemmage a mort) .... ce ............ ... .. ........ .........,
.. he .... .. ... ......, .... ce ..... ...... ........, ... ..
...... ......... y ........ .. .... 4 ...... ..... ..... .......
...... ....... .. ......... .... .... ...... ...., .... . .........
......... .. ....... ......... he ce ......... .. ..... ......
........ ............ .. ........, .... ...... .. ......
...... ...... ......, ..... he ce ...... ......... . .........
....... ......., .... je ........ ..... .. ......., ... . ...


81
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 20     <-- 20 -->        PDF

......... ...... ...... ......... . ........ ....., .... .. ce .........
..... .. ......., ... . ....... ...... ..... .... .......... ...........
........ ...... ...... . ......., .... ...... ........ ........
. ... .......... ...... .......... ....... .. ...........
........, .. ..... ...... ... ....... ........... 0 ...... .........
...... . ...... ........ .............. .... ......, .... fce ce
....... ......... ........... .. ...... ..... .........., . ......
......... — ..... ....... ........ — ...... . .... ...... .........,
.... .... ........ ........ ............. a no ... . ...
............ ........ ..........


VI. ............ ..... .. ............. ....... .......
.......... .... ...... ..... ...... ........... . ....... .....
.......... ........ ........, .... ..... .. ...... .......... .........
... I.
............ ..... .. — .. ...... ........... ..... —
........ ........... .... ......., .. .... .. ce ..... .........
..... .... y ...... ....... .. ...... ..... .. .... .........
...... ......... . ........ ........ ... ..... ...., .. .. ce ....
. ......... .. .... ... ......... .. ...... ..... ce .... ...........
... ..... .........., .... ce .. .... y .........., ... .....
......... ............ ... ........... .... ..... .... ....... ..
........., .... je .. .. ... ...... .... . .......... To je .....
....... ........ ............... ....... ....... hy ce .... ..
....... .... ........... ....... ......... ......., . ...... .....
...... ...... ... ...... ......... ... ...... .. ....... .... .. ....


....... ......... .. . . .... ...... ......, y ..... ce .... .........
......... ....... ....... ....., ..... ........ .. ... .....,
.. ce ....... ....... . .... .... ..... .. .... ......... .......
.......... .. ........ .. 15. ..... .. 15. ....... ..... .......
..... .......... ....... ...... ........ ...... ....... .. . . .......
...., .... ce .... ......... ... ......... ... .. 1. ...... ..
........ ........ ..... ..... .. ........ ....... y .......... ...
je ... ..... .. .... ....... .. .. ce ..... ......... .. 15. ..........


AKO ce .......... ......... ..... ........., .... je .....
.... .... (....), ...... ......... . ........ .. ....... ... .........
.. .... ..... ......... .... ....., a ... ......... .. .....
.... .... ... ..... ....... ....... ......... .... ..... .........
......... .....:


1 .. ...... 0.60 ., ...... 10 .., ....... 1 ..


? 1 25 Q 1


5 » >» &t,l\j „ » . „ „ l „
4 . » o.UU „ „ I „ „ 1 „


(....... .... ce ...... ... ...... ...., ..... ...... .....
..... ......... .. ......... ...... ...... . ....).


........ .... .. ...... .... .. .... ....., .. .. ce ... ....
.......... ....... ..... ........ ....... Taj je ........ ......
......... ......... ...... ... .. ..... . .. ..... .. .... .......
............


AKO .. ....... .... ............. ..... ......, ..
..... ce ...... ........., .. .. ... .... ......, ... ce


82
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 21     <-- 21 -->        PDF

.... ..... ...... ........ . ... ..... .... .........
....... ... .......


....... ...... ..... .. .... ........ ce ........ ....... ..
... .. ... ........ ......, .. .. ..... ...... ........ Kao .........
..... ce ...... ..... .. ........ .. .. ce ........ ......... ......
..... .. ....... y ..... ...... ..... ce .......... ....... ..
......, .... .. ........ y ........ .. 1. ...... .. 30. ......... Kao
.... ........ .... ce ..... ... ........ ........ ..... (no ......
... ........) ... .... ....... ..... ...... .... y ..... .......
.... ........ ..... .... ...., ... ce .... . .......... .........


........ je y ....... ...... ........ ......., .... ce ......
.. ....... ......., ........ .. ...... ....... ......... .. ..........


Kao . y ......... . ....... ......, ........ je . ..... ......
...... . .... ........., .... .. .. ...... .. ........... .............
..... ..... ........: ....... .. ........ ......... ........
. ........ ......, ........... ..... ...... ........, ........
.......... .. ......, ...., ............ .. ....., ....... .....,
......... ......., ...... ........, ......... .... .. ....., .......
......, ......., ......... . .. ..


....... ....... je ..... .... ....... y ......
............. ..... ....... .... .... ce .......... .. ...
...... ......: 1. .. ...... .......... ... .......... ......-.............
.... .. ...... ......... ......... . ........; 2. .. ......
.......... ......... .......... .......; 3. .. ...... ....... .......
. ....... ...., .... .. ..... .... .... .... .... .. ..........
...... ......, . 4. .. .... ............ ............. a ..
....... ..............


Le gemmage du pin noir. L´auteur, qui a fait ses études du gemmage en France,
recommande l´introduction du gemmage en, Yougoslavie. C´est a la base des recherches
scientifiques préalables, concernant la méthode du gemmage, la productivité du pin
noir et la qualité de la gemme, a la base d´une calculation détaillée et a la base des
plans d´aménagement q´on doit introduire une exploitation soutenue.


Rédaction


85