DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 25     <-- 25 -->        PDF

......... .........


....-....-......... (.. ........ .. .... ... .. ............ . .. .......
y ...... ........ „...... ............, .... .......... n ......", ... 5., 0., 7.
.. .... 1926.). Kao .... ........... .. ........ ...... ..... ...... je .........
.........., ........... „........ je ....... ........ . ......., ........... ...........",
..... .. je ..... ..... ..... upe .... ..... ....... „. ........ je
..... ...... .. .....; .. . ........ ......... .... ....". .... .. ...., ... ..
..... .... ... .. ..... ..... ....... ...... .......... ...... ........ — ..
.... ..........., ........., ......... ............. . ....... ...... ....
.... ce ... ..... . ........... ... ..... ..... ......... ....... ...., .. .......
.... .. ..... 2000 .........., .. .... je .... .... Bor! Kano .. .. ....... ...
....! ...... ... he ......... .. ..... ......... ....... .......... ..... .......
......... ...... ........ y ........ ...... .. ...... ......... .... ....
.. ..... ......... .... ...... .......... „.... ... ... .....", .... .....
.......... .. .... ..... ......... ..... .... .......: ........ ............
............. .. ......... (.............. ......, .......... ...... . .. ..)
..... ce ........../ y .......... ......: .. ......... .....


.. ...... .......... ........, ...... .... ..........., .. ...... .....
........ ..... je ..... ......... ...... ............ y ..... ...... .....[....
13.... (.. ........ „...... ............", ... 5—0, 1926.), .. .. .... 1924. y
.......... ....... ....-....-........... ........ .... ...... ... ... napinje
.. A. .. ........... .......... ....... ..... .. ....-....-.......... ...... ....
... ........ ..............., ..........., ..................., ..................
...... .... ...... ......... ...... ........ . ........, ............ .................
.. ....... .......... n .. .. Ha ..... ..... ono je ....... .... .....
....-.......... ......... . ... ........ .... .. ........... .. ... ....... .
...... ....... .... 1925. ...... .. ......... ....... ..... .. ....... ...... y
...... ....... ........., ..... .. ........ ..... .. ............. ..........
...... je ...... .... ....... ....... ......... ....... y ...... „.......
............" .. .. .... . ............ .. „........ ....".


......., . .... ce ......, ....... je 55.000 ........ .... je .... .......
10—15 ...... ..... .. .......... 2 .. 3 ..... (.....) ....... ....... — ........
........... ....... ............... ....... je „........".


.... je ... ... .......... .......... .. .. ..... ......... .. .......,
....... . .. .., ......... ... 50 .. so .. (... je ...., .... ...... .. .......
.... ........ ....... 300 .). ... je no .......... ...... .... ....., ......
........ .... .......... ...... .. ...... ........ ...... ...... ... .........
....., ciora ...... ........ ....... ....... Ha ......... .. ........ ....... ....
ce ..... — ...... .. ............ Kao ......... ... ..... ......... ... . .......
....... .. ........, ....... ....-............, ....... .. ...... . .. ..


. ......... ........ .... .. ........... ........ ........ (.......—
...... .). ...... je, ... ...... .. 6 ..... ........ ... ....... (.... .. 2 .....
(.......) ....... ce ............). ........ .... je ........, y ..... ...... ........
...... .......... ...., .......... ........ ....... .. .............
....-......., ..... .... ........ . ... ....... ..... .... ...... je ...... ......1....,
...... . ...... ...., .. ... ... ............. ...... ce ..... .........:
...... .... ....... ...... ce ...., .......... .... ..... ....-..... na ........
(Rouleauschlitzverschluss). ..... ......... ... ..... ........ ....... ...... je:
............. . ....... y ..... ........


87
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 26     <-- 26 -->        PDF

.. ................. ........... ce ............. ........... ....... .
..... ....... ..... je „....." . I, ....... 18 X 24, ....... ...... 30 ... .......
...... ce .. .............. ... .. ...-.......... ......... ...... .............
... ... ... ....... ........ ...... ce .. ......... ...... ........ ......,
... .. ..... ......... ...... ... ..... ...... ......., ........ .. .........
.......... ........ ... ..... ..... .. ............ ........... . ..........
........ ce .... .. ........ ......, ........ ..... y iiocao ......, .... ..........
...... ...... ...... ........ .... ......, .. ...... ..... ..... ... ce
..... ......, ...... ce ....... ....... .. ......... ....... ..... .... ....
ce ...... na .., .. .. ....... ...... ........ M—% .......... To je .... ..........
.. je ........ ...... ........ .. .... ......... ....-.... . ...............
. .... ....... ..........-..... .... ........ .. ...... .. .....
......... ......, ... ...... ....... ... ...... ........ y ...... ce .......
...... ........ Ha ... ... je ...... ......... 3000 ., a ....... ...... ............
....... 30 .., ..... he ....... ....... .... 1 : 10.000. ......., .. .......
...... ....-.... .... .... ........ no ..... ... ......... ....... ...... .
..... .........: ....... .. y ..... ....... .... ........., ... ce ..... ....
.... ......., ........ .... ..... ....... . ..... ce .... ............ ..........
(...... ....-.......... ...... 20 .. 25% ....... ......). .. ..... ... ......
....... .. ...... ......, ..... y ..... ......., .... ..... ....... ......,
........ ..... ..... ....... .. ........ ........ ...... . .. .. ...... je ........
.. he ...... ....-....... y ....... 1 : 5000 ... 1 : SOOO .... ..... ......
.... ... ....... 1 : 10.000. ..... .... .. .......... ....... ......... ce .
........ ......


.. ....... ...... .... y .... .. 3—... .... .... .... ........... 100 ..
200 ......., .. . . ........ cea 50.000 ..... ... .. ..... ......., .. ce ....
...... ......... ..... .... ........., ............, ..... ............, ....... y
....... . .. .. ...... ..... ..... .... ....... .... .... ....... ....... ....
.... . ............ ..... ....... ... je ...... ....... „........" je .. ........
....... ....-....-....... .. ........ ....... 20 ....... no ....... (.. .. ........
6 ...... no ..). ... .... ......, ......... ... .......... .. ...........
...... ............. ....., ....... .. .... G ......., .. . . 2 .... no ...


.... ......... ...... ce ..... ...., ... je ......... ....-....-....... ..
y ............ ......... ........ n ......... ......... ...... ......... ce ..
..... y ...... ..... ........ ....... ce .......... ......... .........
..... ..... ......., ......, ......, ......, ....... . .. .., ... je ... ........ .........
.. ....-..... . .... ce ..... .... ........ ......., ......., ........
...... . ....... ..... To .. ... ..... ... .......... ...., ... .. ...... ......
........ y ..... ......: je .... „......... ....." .. .. 1927. ..... y ............
..... ...... ....-....-....... Taj je ...... ....... y ..... ......., ... ce
........ ...... ...... . ..... .... .......... Beh ....... OKOM .... ce, .. je
...... ......... ....... .... .... .. ...... (...... ...... ......., ........
......). ... ..... ....... .. ...... ........... ....... (..................
........., .... . ...) .... ce ............ ......, . .... ....... .........
....-....-......... ..... .. ce ...... ............ .... ......... ... .... .....
.........!


.. ........... ce y ..... . ......., ..... ............ .. je noKyniaj ..
.... ........ .......... ...... ... ........ no ...... ......., .. ce ......
....-....-....... .... ....... ... . ....... .. ....... .. ........... .......
......... (...... je .. ..... .........., a y ...... ..... ...... ............ ............),
.... joui ...... ...... ......... .. ce ...... ......... ........


88