DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Izgradit će primjerice šumsko-industrijsku željeznicu, i u dvije periode od po 10 godina


vacuuma, iskoristiti bukovu šumu 1660 kat. jutara veliku, 80 godina staru, sa pp.


300m3 totalne drvne mase, 25.000 m3 godišnje. Po kojoj metodi je ta šuma uređena,


kako će se obezbjediti pošumljenje, t. j . osigurati produkciona potrajnost, nije ovdje


odlučno.


Nema dakle ovdje govora o prihodnoj potrajnosti, a kamo li možda o strogoj go


dišnjoj potrajnosti ili čak o tom, da i jednake godišnje prihode crpimo.


Ne treba ponavljati, da je privatno fizičko lice relativno slobodno u načinu upotrebe
odnosno iskorišćivanja svoje stvari, koja je njegovo isključivo i neograničeno
vlasništvo, ukoliko ga viši obziri cjeline t. j. obziri javni u tome ne sprječavaju. Tako
privatni šumovlasnik može sa svojom šumom da raspolaže potpuno slobodno, ukoliko
općim zakonskim propisima nije ograničen na produkcionu potrajnost u svojoj šumi, kad
se ona prostire na apsolutnom šumskom tlu. I Država kao pravno lice može doći u
položaj (rat), da svu svoju privatnu imovinu angažuje bez obzira na to, da li je ta imovina
prema eventualnim specijalnim propisima inače raspoloživa.


Tako može država svoje šume prodati ili založiti.
I imovna općina kao pravno lice može doći u položaj, da potroši neku izvjesnu
specijalnoj svrsi namijenjenu glavnicu.


Ne moraju dakle pravna lica bezuslovno biti vezana na prihodnu potrajnost, jer
ima slučajeva, gdje može doći do izražaja produkcione potrajnosti, kako je to naš slučaj
u spomenutom članku.


Q. N. i ja nismo saglasni u naravi glavnice, koja je nastala ranijim iskorišćivanjem
starih slavonskih hrastika. Raniji užitak prestarih hrastovih sastojina jest po
mišljenju gosp. N. vanredni prihod i od njega je osnovana nova, nepotrošna šumska
glavnica, koja se ne smije potrošiti. Po našem je tvrđenju taj raniji užitak prehvat, a
kapital od toga prehvata jest potrošiv, jer ima, kako rekosmo, svoju naročitu svrhu,
da prema gospodarskoj osnovi vremenski i prostorno popunjava gospodarske praznine,
kako bi se poremećena prihodna potrajnost uspostavila.
Ako je taj kapital šuma, mora ova potrošnja uslijediti prema diktatu vacuuma
bez obzira na prihodnu potrajnost takve šume već treba imati u vidu njezinu produkcijonu
potrajnost, ukoliko je na apsolutnom šumskom tlu.


Andre Perušić


Povodom gornjeg autorovog objašnjavanja, smatramo da je potrebno na ovome
mjestu reći nekoliko riječi o ovoj stvari i sa strane uredništva.


Istina, nije stvar, uredništva1 da ulazi u kritički detalj; rasprava, što ih donosi sam
»Šumarski List«. No neosporno je pravo uredništva, da ono u pitanjima, koja su opće
i načelne prirode, izgrađuje svoje vlastite poglede. Bez tih pogleda nemoguće je uopće
zamisliti rukovođenje nekoga stručnoga lista i davanje osnovnoga smjera tome listu.
Zato je i; razumljivo, da se uredništvu ne može poreći pravo, da ono u pitanjima opće
i načelne prirode učini izvjesne primjedbe već kod donošenja članka. Naprotiv dužnost
je uredništva da to učini naročito onda, kad! se ne može saglasiti sa gledanjem pisca na
neke opće i osnovne principe. Kad se to ne bi učinilo već u času donošenja članka,
izgledalo bi kao da uredništvo ili nema vlastitih pogleda ili se tacite saglašava sa
mišljenjem autora.


Što se same teme tiče, to će reći pitanja nepotrošnih i potrošnih glavnica, vanrednoga
prihoda i postupanja sa tim glavnicama i prihodima za Krajiške Imovne
Općine, naše je načelno mišljenje ovo.


Raspravljanje ovoga predmeta bilo bi mnogo kraće, jasnije i uspješnije, da su
autor i kritičar ovo kompleksno pitanje rastavili na njegove komponente pa ih razradili.
Ako se malo tačnije analizuje ovaj problem, lako je konstatovati, da su u njemu tri
osnovne česti. Jedna zahvata u oblast uređivanja šuma. To je utvrđivanje samog


94