DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Čl. 40. — zakaj povsod komisija? Iz javnih ozirov mora šumarsko osobje obče
uprave vsako leto vse gozde prepotovati brez komisije. Zato pa mora imeti — četudi
le malenkosten — potni pavšal!


Cl. 54. — nasprotuje zakonu o upravnih sodiščih.
čl. 58. — odredbe glede plavbe, ki so važne iz javnih ozirov, morajo priti v zakon,
ne v pravilnik.
Čl. 69. — nasprotuje zakonu o upravnih sodiščih in je tuđi praktično in po izkustvih
nemogoč.
Čl. 71. — besedilo prvega odstavka spada k členu 69. Drugi in tretji odstavek


upravno nemogoč.
Čl. 72. — to spada itak v privredni plan!
Čl. 82. — zakaj »izvzetno«?
Čl. 83. — drugi odstavek nemogoč, nasprotuje zakonu o obči upravi.
Čl. 85. — mesa privatne z državnimi Sumarni.
Čl. 129. — Centralizacija šumskega fonda! Decentraliziraa treba!
Čl. 132. — etc.... premalo razlike med zaščiteno šumo (radi sebe) in zabra


njeno šumo (radi drugih). Za dekretizovanje zaščitenih šuma ni treba komisije niti ne


traženja interesovanih.
Čl. 134. — predzadnji odstavek v nasprotju z zakonom o upravnih sodiščih.
Cl. 138. — drugi odstavek nemogoč.
Čl. 144. — zadnji odstavek nemogoč, Zakon o obči upravi in uprav, sodiščih.
Čl. 149. — dve leti je premalo v nezaščitenih šumah. — zadnji odstavek


nemogoč!
Čl. 169. — zadnji odstavek nemogoč. — Nemo iudex in causa sua!
Čl. 172. — je preveč liberalen. Zadnji odstavek po krajevnih in klimatičnih


razmerah nemogoč.
Čl. 173. — zadnji odstavek nemogoč.
Čl. 175. — glej opombo ad čl. 129.
Čl. 192., 193., 199., 207. previsoke kazni tam, kjer se v istini izterjavajo.


čl. 211. — čemu so pa disciplinarne komisije?
Čl. 222. — upravno nemogoč; istotako 225.
Čl. 284. — ne navaja vseh zakonov Slovenije, ki so pač mnogo boljši, kakor


osnutek zakona o šumama.


.......


..........., ............... ....... ............. 0 .... ce ...... y ........
..... ..... ...... . ..... ... .. .... .... ......, — .... .. ...... ...
...., .......... na . ........ — ..... .. .. ........., .. .... ......., . ........
....... .... .......... ........ . ..... .. .... .. ......... ... ........
. .. .... ......, .... ... no ...... ...... ....... ..........


... .. ...... ....... ........., ... je ......... ...... ..... ...... ......
........, ... ......... ..... ...... ......... .............. ... ce y ..........
...... ..... .... ........ ... ..... ....... ........, .... .... .. .... ..
..... ...... ....... no ..... ........ — ..... .... ......, .. ......... y .....
........ ......... ..... ..... ....... ...... .... ... .... .. ce ........ y
.......... ..... .......... ...... .........) — .... y ..., . .. ........ y ..........
........., ... ....... ...... ......... .......... ....... ..........
........... ...., ......... .... .. ... 250,000.000 ...... ....... — .... .. ....


97
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 36     <-- 36 -->        PDF

... ...... ......... ...... ...... ......., ................ ....... y .............,
. .. y ............. .... .....


........ .. .........., ..... ...... ...... ......... (1805.), ..... je .............
...... ..... .... .......... ........ ........., ...... ... .... „....".
0 .... ... ......... ..... y ......... ....... ..... ....... ......... ...... ..
........ „....".


.......... ........... .... ... 7000 .., .. ..... je 2700 .. ... ......
............. ........ .... je ..... ..... ... ...... ........ je ..........
................, — ... ... .. .... ... ........... ........, — . ..... ..........
....... ... ........ ........, .. ... ......... ....... .... .. ..............
....... ........ 2,000.000 .... ..... ...... ........ .... .. ..... .....,
.. ....... .......... ............ .... ........... y ..... ............ ..., ...........
stope ...... .... .. ......, ... ......... ... ..... ........... .. ....
„....".


...... ..... ........... .... y ....... .... ... ... ...... .... ......,
...., .. je ...., .... ....... 2700 .., ....... ........ ...., ...., ......, ........
......, ..... . ..... .. ...... ..... ....... ......, Ha ..... ..........,
... je ..... ....... . ......, .... ce ...... . .... ....


.. ..... .... ...... ce ......... ...., .. .......... ......... ...., ....
..... .. ...... ... ..... ....... ...... ... . ...... ...... .. .... ...... ....
. ..... ..... ......, .... . ...... ......... ce ......... .......... ...... ....,
... ... ........ .......... ..... .... ce y ........ ........ .. ..... ......
....... ..... ...... ...., .... ... ..... ..... ...... ..... ....... . ......
.... ........ . ........ ....-...... je ..... ............ ...... (acer
negundo), y ....... .. 20—40 . ......, ...... ......, .... ..... ....... .....,
... .. .... ...... ...... ........


............ je .... ... ......, .. je ........... ..... ..... ......... ..
....... .....- ... ...... .... .. ...... .... ........ . ......... .., ... .. .. ...
y ........ ........ ..... ..... . ....... ...... ..., .. je .. .. ......, .... ....
.... „......", ... .. .... ... ..... .. ce ..... .. ...... .. 1 ..... . ..... ........
......., . ......... ..... ....... ...... ...... ....... ......, .
........ ........ ....... .. je, .. ..... .. ...... y .... y ...... ..... ...
.... .......... y ............ ....... .... ........ .... ce y .... ...... . .
.... ........ .. ....... ...... ....... — ............ ....... je ....... ..
...., ......, ........, ...... . ..... .......


...... ..... .... ce .. ... 1000 .. 1200 ...... ...., 120.000 ...... ......
.. 30.000 ......., 7000 ......, ........, 8—10.000 ...... . 8000 .......


......., .... ce ...... y ......... ........, ...... ce y ........ .......
.......: .. 100 ...... ......., .... ce .... .... .. ....... . ... (Piirsch-BIatt),
13—15.000 ...... ......, 2000—2500 ...... ........, 6000 ...... ...... . 4000
.......


... ...... ....... ce ....... ............... ..... ....... .. ....... .......
...... ....... ... 500.000 .... ...... .. .... ......, — .... ce ....... no
.... ...... .......... ....... ..........., no 00 .... ...... ......., a 70 .. ..
..... — ce ...... ........ ...! 90.000 .... ...


.... ..... ......... ..... .......... ....... . ...... ........, .... .....
... .......... ...... . ....... ........


.. ..... ........ .......... ....... — ... . y ............. .... .... ......
........ .......... ....... ... y ..... .......... ......... — ..... ..,
.... ...... ........ ......., y ..... ... ... ......, .... .. .., ...> ..... .. .........
......... .... ce ..... ......... .. .. ......... ....... ...... ........


180.000 .... ......
98
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 37     <-- 37 -->        PDF

.. ...... ..... — ....... . .... — ... . ..... ......... y ......... ........,
........ .. .... y ....., ...... ce ....... .. 150.000 .... ......
.. ....., .... .... ...... ........ .............. ...... ..... ce .......
....... .. 300.000 .... ......
..... 12 ...... .... ce ...... .... .... .... ... 9 ...... ...., .... .......,
a 8000 .... ..... ......., ...... 75.000 .... ......


.. ......... (....... ......... ...... .. ....... ......) ...... .......
.. 55.000 .... ..... .. ........ ......, a 10—12.000 .... ..... .. ....... .. .......
...... ..... ce 10 .... ..., .. ..... ..... S .... ....., .. ...... 6 .... .....,
.. ..... 2 .... ..... . .. ..


.... ce ....... ...... .. ...., .. .. ...... ..... y ..... ........., ...,
.. .... ........., a .. ....... .... .......


....... .. ....... ........ .......... ... ............ ..... ce, .....
......... ......., .. 300 .. 500 .... ... ......... je, ... ... .. je ..... ...
....... ...... ......, .. .. ... ....... ...... 8—10.000 ......, . .. .. ...
..... ....... y ......... .. 13.000 .... ...


.. ........ ... ...... ... ................ ...... — ... 70 ....... —
...... ce ....... .. 70.000 .... ... .......... ....... y ..... ..... ... 10.000
.... ..... .. .......


. ... ...... .... ..... ..... .. ....... y .......... ......, .. ..... y
...... .. ........, ........ ......... ......, ..... .... ............ ......
..... . .......... ..... ...... .... ............ ......... ......... .......,
....... ...... .......... ......... . .. ..


AKO ... ... ...... y ..... . ....... ....... .. ........ ........., .... ce
........, .. je . ..... .......... y ...... ....... .......... . .... ..........
......, ... ... je ...... y ............., ........


... ... .... ..... ......., .... ce .... ........ y ......., . ..... ......,
.... ce ...... .. .... ........
... ....... ....... ... y ............. ....., .. ..... .. ....... ......


...... ....., .. ...... ...... ...... ..... .. ......., .. ........ ...... ...........
........ . ......, ......... .... . .........., . .. ....... ........
.............. ...... ..........
..... je, .. ..... ...... ....., .... ........ ... . no ........ .... .....
..... ......, ..:.. ......... 200.000 .. 250.000 .... ..... y ... ....., .... ce ..
.... ....... ......, a .... .. ..... — ... im ...... .............. y .........
........... — .. ........ ......... .. ....... ....... ...... no ...... ......
. ........... ......... . ........ ce .... ....... ......... . ... ..... y .... cn
................ ....... y ...... .......... ..... .. ......... .... . .......
.. ....... je ....... ... ... .......... ... ... ........ ... ........ ........
............


. .., .. ..... . ....... ...... .. .. ....... .. .... ... ......... ........
......... ..., .... .. ce ........ . .... ......... ...... — ......, ............,
.... je ..... ... ....... . ...... ........... ........., .... . .. ....
..... ....... .... . ........., ..... ....... ..... . ......


.... ..... .........


..........


„........... . ...........". ....... . . . . . . . ......... . ......
. a . .. . 4 .... ... 1927. ... je ..... ...... ... ...... ...... ........
„...... ............, .... .......... . ......". ........ .... ...... . .......


99