DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 39     <-- 39 -->        PDF

marina i jej upîyw na niektore zagadnienia z dziedziny gospodarstwa lešnego« (Teorija
Roberta Liefmanna i njen utjecaj na pojedine probleme šumskog gospodarstva). — Ing.
Stanisfaw Staszkiewicz: »Katastrofalne szkody wiatrowe i ich przyczyny w lasacli
Beskidu Slaskiego« (Katastrofalne štete od vjetra i njihov uzrok u Beskidima Šlezije).


— Szymon Wierdak: »Rozsiedlenie swierka, jodty i buka w Matapolsce« (Rasprostranjenje
smreke, jele i bukve u Maloj Poljskoj). — Adam Kozlowiecki: »Uwagi o
podniesieniu rentownosci gospodarski lešnej« (Bilješke o podizanju rentabilnosti šumskog
gospodarstva). — Marija Bocczkowska: »Prôby opylania esturmitem barczatki
sosnôwki z aeroplanu Qoliat w nadlesnictwie Wfoclawek« (Pokušaj tamanenja gusjenica
Lasiocampa pini pomoću rasprašivanja esturniita sa aeroplana u šumama šumarije
Wfoclawek). — Inž. Franciszek Krzysik: »Powôdz w dolinie Lomnicy« (Poplave u
dolini Lomnice).
»Revue des Eaux et Forets« No. 12. — Décembre 1927. — »Coupes a tanin en
foret de la Mamora«, par Duplaquet (Taninske sječe u šumi Mamora). — »Le pin
sylvestre de race noble en Alsace«, par Luneau (Obični bor kao plemenita rasa Alzasa).
— »Cinquante ans de foresterie américaine«, par Guthrie (Pedesetgodišnjica
amerikanskog šumarstva).


»L´Alpe«. No. 11. — Novembre 1927. — Aldo Pavari: »La teenica dei rimboschimenti
secondo le piu recenti vedute ed esperienze« (Tehnika zašumljavanja sa
osvrtom na najnovija gledišta i iskustva). — Angelo Camparini: »Produzione e reddito
de cedui di castagno nell´Alto Chianti« (Produkcija i dohodak sitnih kestenjara u
Alto Chianti).


„...... ........ ......... ............ ..... .. X. ..". .., 1. 1928. —
..........: Ha .... ....... — ......: ...... ....... ... ...... ..... —
......: ....... ..... y ......... ..... y ........ — ....... ...... . ......
........... ....... — ....... ......, — ......: ......... ......


»Činovnički Glasnik«, kao opšti činovnički staleški organ ima razloga da ne
bude zadovoljan odzivom, koji je do sada naišao u redovima državnih činovnika i
službenika, radi zaštite čijih moralnih i materijalnih interesa je on i pokrenut. Broj
njegovih pretplatnika je zaista daleko od toga, da bude zadovoljavajući, te usled toga
on možda i ne vrši onaj uticaj u našoj javnosti, koji bi trebao da vrši, kao glasilo
staleške činovničke organizacije.


O samoj potrebi, da se naš organ izdigne na visinu, na kojoj bi dostojno reprezentatovao
naš stalež i bio uvek rečiti branik naših interesa, smatramo da nije
potrebno osobeno ni govoriti. Valja samo naglasiti, da je ta potreba danas veća
možda, no što je do sada ikada bila, a u budućnosti će ona biti nesumnjivo još i veća.
Predstoji, zaista, rešenje nekoliko krupnih pitanja, koja interesuju naš stalež, a prilikom
rešavanja tih pitanja naš se glas mora čuti. U tome ćemo najpotpunije uspeti,
ako svoj list rasprostranimo do te mere, da on u istini postane jedan faktor u našoj
javnosti. No pre toga, potrebno je, da on postane list celokrrpnog činovništva, za čije
interese se on zalaže i bori. On treba, da posluži kao oruđe uspešne akcije za zaštitu
činovničkih interesa i opšte poboljšanje položaja državnih službenika i njihovih porodica.
On nam je dakle, potreban koliko radi javnosti pred koju on treba da iznosi naše
želje i zahteve, toliko i radi nas samih.


Pozivaju se svi činovnici, da svaki u svom području prikupi što veći broj novih
pretplatnika. Spiskovi i novac prikupljen na ime pretplate neka se šalju na adresu:
urednika dra. Milorada R. Dordevića, Beograd, Ratarska ulica br. 127.


Pretplata iznosi kao i do sada Din 24.— za godinu, a Din 15.— za pola godine.
Od ukupne prikupljene pretplate svaki skupljač ima pravo zadržati 5% na ime troškova
za poštarinu i druge eventualne izdatke.


101