DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Po najstarijem Zapisniku skupštine zastupstva od


8. XI. 1873. skupili su se u sjednicu zastupnici od 24 upravne općine i
konstituisali. Prvi je predsjednik bio Adolf Albreht. U skupštini od 29. XII.
1873. izabran je prvi upravitelj nadšumar, domaći sin Luka Tomljenović,
sa 1000 for. plaće i 150 for. stanarine, tri šumara, po jedan protustavnik,
akcesista i služiteli. Zaključeno je, da se činovnicima dade penzija kao
i državnim. Svaki zastupnik imenovao je po jednoga lugara. Za lugare
izabrani su i neki zastupnici, koji su predsjedniku podnijeli molbu. Zaključeno
je, da se postavi 35 lugara sa 300 for. godišnje plaće bez stanarine.
Morala je to biti unosna služba u ono vrijeme, služiti kod svoje kuće i
primati mjesečno 25 zlatnih forinti, jer su se i zastupnici Imovne Općine
otimali za lugarska mjesta. Zastupnik i načelnik općine Mirkovci, Magaraš,
ostavio se zastupničke časti i otišao u lugare. Odavna je prestalo
ovo otimanje za službu. Danas gazde u lugare ne idu već sirotinja.
Lugari su dobili »četnike«, da ih zamjenjuju za slučaj bolesti i prisustvovanja
sudbenim raspravama uz mjesečnu odštetu od 10 for. i ./. »sočbine«
od šumskih šteta.
Prvi šumski kotar Trnjani podnio je zastupstvu izvještaj o šumskim
štetama. Zaključeno je, da se broj čuvarskog osoblja uveća za pet lica,
da povjerenstvo sa strane općine i države štetu procijeni i daljnje uredovanje
predloži.


Danas se šumski prekršaji i prestupi raspravljaju ureda radi a ne
ispituje se slučaj na licu mjesta.


Po toč. 27. iste sjednice zaključeno je, da se paša dozvoljava besplatno,
a u žirovinu da se tjera toliko komada, koliko ima duša u kući,
za suvišak mora se plaćati posebna taksa, koju će odbor za svaku godinu
posebno odrediti.


Ogrijev ima se izdavati također prema broju duša i to na 1—10 duša
do 5 hvati, 11—20 duša do 8 hvati, 21 i više duša do 10 hvati.


Za jednu kubičnu stopu građe (0.03 m8) ima se plaćati 6 novčića ili
za 1 m8 1 for. 90 novčića. Ova je snižena taksa bila na snazi sve do godine
1923.


Podjela užitaka prema broju duša čini nam se mnogo ispravnijom,
nego današnja podjela prema veličini posjeda u oranicama i livadama i
ako ima svoju podlogu u segregacionom operatu.


Dioba zadruga na sitne dijelove i prema tomu faktična dioba i nedjelive
lA selišta na osmine, šesnaestine, zatim elastično pravoužitništvo
slova e, po kojem današnje vlasti, dopituju pravoužitništvo svakoj stranci
pa i ne imala ona nikakovog zemljišta osim kućice — dovela je danas
mjeru uživanja šuma krajiških Imovnih Općina do apsurduma. Vode se
opsežne evidencije, obavljaju revizije katastra, sve na papiru, a u stvari


— svaka kuća, svaka porodica bez obzira na kućni broj, gruntovno stanje,
veličinu zemljišta i veličinu selišta, šumske prijavnice, ovrhe šum. odšteta,
faktično ima toliko ogrijeva i građe u kući, koliko misli da mora imati.
Snižena cijena za građu iznašala je gotovo polovinu tadašnje potpune
cijene. U ono je vrijeme Im. Općina prodavala stare hrastove po
4—6 forinti za 1 m3, a snižena cijena iznašala je 1 for. 90 novč.


Pod toč. 28. iste sjednice donesen je jedan neobično značajan zaključak
:
»Buduć da kroz diobu šuma se neophodno hara, ne bi bilo zadovoljiti.
Dioba vjekovno nema da bude izmedju sela sada obstojeći općina


139