DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 30     <-- 30 -->        PDF

brodskoga okružja.« Po svoj je prilici nekoje selo ili općina zatražila
izdvojenje iz sveze Im. Općine. Sam je seljak evo ovako ispravno sudio


o posljedicama diobe šuma. Ovim se je zaključkom htjela Brodska I. O.
zanavijek vezati na nedjelivost odnosno cjelokupnost svojih šuma i ako
je članom 4. Zakona od 15. lipnja 1873. o imovnim općinama u hrv. slav.
vojnoj Krajini predviđena i dozvoljena dioba.
U skupštin i od 14. IX. 1874., primivši izvještaj gospodarskog
odbora znanju, ovlastilo je zastupstvo odbor, da u slučaju neurednoga
postupanja činovnika odbor neposredno postupi. Dakle, gospodarski je
odbor podnašao zastupstvu izvještaj o svom radu, što se već odavna ne
prakticira, koliko mi je poznato. Bilo bi ispravno, da se zastupstvu predloži
izvještaj o radu odbora, jer je zastupstvo nad odborom i treba da i
ono odobri njegov rad. Zastupstvo bi dobilo barem pregled cijeloga rada.
Odbor je dobio od zastupstva i vršio je disciplinsku vlast nad osobljem.
Udovicama i siročadi ima se davati penzija kao i državnima. Zastupstvo
je dozvoljavalo i uskraćivalo pašu pravoužitnicima, davalo lovišta u
zakup, na molbe bačvara odredilo, da se svake lA godine obavlja dražba
hrastova.


U skupštin i od 15. III. 1873. zaključilo je, da kod besplatnog
doznačivanja ima općina dati besplatno podvoz, da doznake u vrijednosti
do 300 forinti obavljaju sami šumar i lugar, a preko 300 for. zajedno sa
odbornikom ili zastupnikom Imovne Općine uz dnevnicu od 3 forinta i
podvoz.


Na istoj skupštini, dakle pred 50 godina, zaključeno je, da Imovna
Općina ulaže novac u zavode svoga okružja uz uslov, da ti zavodi »odadu«
narodu novac uz 8% kamata. Neki su predlagali, da se narodu »oda« do


300.000 for. i više, koliko bi se svi troškovi mogli pokriti. Vlast nije ovo
odobrila. P!oslije skoro 50 god. u svojoj narodnoj državi za vrijeme naše
uprave zaključilo je zastupstvo u dva maha, da se osnuje vlastita štedionica,
ali ni naša vlast nije za to. Od uloženog imovno-općinskoga
novca imaju koristi velike banke, koje taj narodni novac uz dobru odštetu
uzajmljuju. To može i sama narodna nstanova ili uz povoljnije uslovc ili
da u drugom obliku sadanju zaradu banaka vrati narodu.
Ta je skupština htjela, da svom prvom predsjedniku podijeli nagradu
za njegov rad. Za naše današnje shvatanje nevjerovatno je — taj je plemeniti
čovjek odbio nagradu i zadovoljio se zapisničkom pohvalom.
Predsjednik Brodske Imovne Općine htio je g. 1924. položiti čast, jer se
radilo o sniženju njegove nagrade.


Na skupštin i 1. X. 1875. primljen je cijenik za prodaju ogrije
vnog drveta »priko« propisa. Hrastov jedan hvat po 1.50 for., cer, grab,
jasen i ostalo tvrdo po 2.— for., topolovo i ostalo meko po 1.— for. Pravo
otvaranja branje vina pridržalo si je krajiško zapovjedništvo, dakle stručna
vlast. Prvi šef Tomljenović i šumar Dragančić bili su »zaapšeni« i iste
godine »na prostu nogu stavljeni«. Upozoravam na zaključak pod foč. 57.,
koji nisam dospio prepisati.


U skupštini zastupstva od 6. XII. 1875. ukinuti su četnici
kao zamjenici lugara, a mjesto njih određeni cestari, koji će na zidane
drumove paziti.


U skupštin i od 3. V. 1876. doneseno je više važnih zaključaka
pod toe. 92., 27., 98., koje nisam dospio prepisati, a odnose se na odmjeru
kompetencija, proređivanje.


140