DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 32     <-- 32 -->        PDF

U skupštin i od 16. IX. 1878. raspravlja se o utjerivanju dužne


šumske štete i načelnicima daje 10% od utjerane svote. Primljena je


osnova »obaranja« za god. 1878./79., po kojoj je primitak procijenjen na


363.644 for.
94 novč.
Iz zapisnika skupštin e o d 6. XI. 1879. razabiremo, da je gospodarski
odbor disciplinski senat I. instancije, a zastupstvo druge. Nisam
mogao ustanoviti, tko namješta i otpušta osoblje. Šef ureda dobio je
ovlast da globi do 50 forinti. Stipendista je bilo dotad 6, a otada 38 i to
24 po 100 for., 10 po 200 for. i, 4 po 400 for. godišnje. Fond od 20.000 for.
morali su dakle povećati. Pristojba za pašu ukinuta je, jer je navodno
manipulacija skupa i ne nosi koristi. Zaključeno je, da manje važne dražbe
i nabave do neke svote odbor sam obavlja.
I ovo je dokaz, da u početku rada te Imovne Općine nisu bile razgraničene
kompetencije između odbora i zastupstva.
Odbor je držao sjednicu svakoga mjeseca, raspravljao zapravo o
svemu, što je razumljivo, jer administracije u današnjem obliku i sadržini
nije bilo, dok je šuma bilo dovoljno sve bez drvosječnih i odgojnih osnova.
Qlavni je zadatak bio čuvati šume, ljudima dijeliti ogrijev i gradu bez
silnih i komplikovanih konsignacija, doznaka, premjerbi, izvoznica, bez
pošumljavanja, bez rigoroznih kontrola revira i šumarija. Jednom riječi,
živilo se, dok su im prvoga šefa »zaapsili«, a za drugoga vele: »Dobro
nam je došla njegova ostavka«. Narod je vršio neposredni nadzor nad
radom šumara, jer je najbliži odbornik ili zastupnik prisustvovao doznakama,
a te su doznake u donjim krajevima bile časti i slave, dabome na
račun šume.
Po čl. 17. Zakona o Im. Općinama od 15. VI. 1873. potpisivao je
odbor sve otpravke. Dva odbornika i predsjednik bili su i suključari.
Na kraju ovoga historijata osvrnut ćemo se samo na neke od prvih
sjednica odbora. Odbor je odobravao sve i najmanje isplate, dakako u
granicama odobrenoga proračuna. Zaključci odbora bili su odmah valjani
i izvršni. Odbor i ured bili su jedan organ jer ured nije još imao određenoga
djelokruga. Odbor je imao ne samo isključim vlast u novčanom
poslovanju, već i vlast nad_ namještenicima ureda. Odbor je šefu ureda
davao dopust od 6 dana. Čini se, da su lugari polagali pred odborom i
ispite. Odbor predaje lugara disciplinskom senatu. Ured je imao neku
vlast samo u stručnim stvarima. Odbor je bio svemoćan, jer je imao svu
vlast u rukama.
Iz zapisnika skupštine zastupstva od 23. XII. 1879. razabiremo,
da je u Vinkovcima postojalo skladište ogrijeva i da se je plaćalo
za 1 hvat grabovine 9, 8 i 6.40 for., a za 1 hvat hrastovine 6.60 i 5.80 for.
prema* klasi.
Skupština zastupstva od 3. VI. 1880. bila je ispunjena
ostavkom šefa ureda Radoševića. Da naročito pravoužitnici nezadovoljnici
iz g. 1923., 1924. vide, kakva je ogromna razlika između službovanja
pred 45 godina i g. 1924., kad je narod bez opravdanog razloga bio
ponovno nezadovoljan sa svojom šumskom upravom — prikazujemo
kratki sadržaj te rasprave.
»Dobro je došla ostavka g. nadšumara upravitelja Brodske I. O., jer
je bio osoran i neotesan prema odboru ; u šumama prave se silne štete :
po dvije godine nije šumar bio u srezu ; lugari ipak nešto rade ali šumari


142