DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 33     <-- 33 -->        PDF

ništa; šumar ne popisuje građu (t. j . ne obavlja izvide o potrebi grade na
licu mjesta) već lugar; procjene za pravoužitnike obavljaju lugari; ljudi
platiše! za drvo, ali ne dobiše ni drvo ni novac; šef je ispravljao zapisnike
odborskih sjednica, kad je odbor sjednicu zaključio i razišao se, dapače,
dva su zaključka odborski s potpisima fingirana; zaključke zastupstva
drugačije knjižio; obavljao mnoge isplate bez zaključka odbora i zastupstva;
nagovorio odbor, da pristane da u šumi Gradcu isječe do 23.400
kubnih metara drva, a trebao bi zrakoplov, da se iz onih gudura drva
izvuku i u Brodu prodaju, da se ne gubi na njima; manjkalo je 2.300 metri;
lugar obavljao isplatu; od biskupa Štrosmajera dobio na rasplod jelene,
zvjerinjak u Carevom gaju ogradio, psi rastrgali jelene; žirom svake
godine bez uspjeha pošumljavao podvodne plješine; sadio kesten bez
uspjeha, šanceve (?) sam lugar kolacionirao i primao; nepravoužitnicima
prodavao stabla bez licitacije; bunio ljude iz Perkovaca protiv odbora;
odbor se pritužio državnom odvjetniku; samovoljno se udaljio iz službe...«


U skupštini zastupstva o d 23. IX. 1880. pročitalo se rijcšenje
Glavnog Zapovjedništva u Zagrebu kao nadzorne vlasti nad Imov.
Općinom, da je cjelokupno djelo taksatora besmisleno i ako je koštalo


14.000 forinti. Odriče mu se svako stručno znanje, obustavlja svaki daljnji
rad i njega rješava službe.
U ranijim se zapisnicima ne spominje nigdje, a u ovom se i u budućim
zapisnicima pretresa proračun. Izgleda, da bi to mogao biti prvi
proračun iako zakon od 15. VI. 1873. o Imovnim Općinama jasno određuje
u čl. 16., da zastupstvo sastavlja proračun. Za god. 1882. iznašao je proračun
139.956 forinti primitak, 111.930 for. izdatak.


U drugoj polovici g. 1881. proglašen je zakon od 11. srpnja 1881..
kojim se razjašnjuju odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15.
lipnja 1873. sa 3 poznata Naputka. Uvođenjem u život ovoga Zakona
nastaje znatan preokret u upravi i gospodarstvu sa šumama Imovnih
Općina.


Neki stručnjaci, u knjižici Savremena opomena od Maslek-Metlaša,
izvolili su naglasiti, da je ovo doba, kad je naime odbor imao suverenu
moć, dakle od postanka Im. Općina do donošenja Zakona od g. 1881. bilo
najcrnije doba u životu Imovnih Općina.


Upravo za to, jer je jedan od gospode pisaca bio šef Brodske Imovne
Općine, može se poštovani čitaoc ovoga historijata do donošenja Zakona
od g. 1881. uvjeriti, da to najcrnje doba nije bilo ono, kad je narod po
svojem odboru sam upravljao svojim šumama, već je ova crnina potjecala
od činovnika. Odbor je u svojoj sjednici od 19. VIII. 1879. zapisnički
konstatovao, da je uprava Brodske Imovne Općine »razvraćena i rastrovana
«.


Završujući ovaj period potpune autonomije moramo po dužnosti
kroničara da kažemo, da su tadanja predstavništva Brodske I. O. pokazivala
smisao i ljubav za zajedničke seljačke šume, da su energično ustala
protiv diobe šuma! iako im je zakon to pravo davao. Pa kad se onda nisu
šume Im. Općina raspale na Zemljišne Zajednice i propale, ne će se to
još skoro desiti. Na pravednijoj se bazi dijelio narodu ogrijev; narod je
bio sklon plaćanju taksa i za ogrijev i za gradju ali za pašu nije; mnogo
se žrtvovalo za napredak svoga područja; već se onda htjelo narodu
pomoći jeftinim zajmom, činovnici i ostali namještenici bili su dobro pla


143