DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 38     <-- 38 -->        PDF

jeva. U taj fond ulaže se novac od utrška one drvne mase, koja se prije
reda užije t. zv. prehvatom.


U godin i 1906. tražilo se, da se započme sa kopanjem uglja u
Tomici; da se izrađuje građa za pravoužitnike u Pleterničkim bukovini
šumama i besplatno doznačuje sa skladišta I. O. Tražilo se, da se ne nabavljaju
ugarski državni papiri već domaći i to .. državni, Vu zemaljski,
3/:; domaćih banki (g. 1907.)


God. 1909. razvilo se veliko poslovanje sa zajmovima pravoužitnicima
Brodske Imovne Općine.
God. 1909. prihvaćeno, da se kupi vlastelinstvo Stražeman za


400.000 kruna. Ponuđena je na prodaju šuma Klinovae, koja je kupljena
istom god. 1924.
Zastupstvo nije prihvatilo predlog, da se vlastelinstvo Pleternica—
Velika spoji sa matičnim posjedom u jedno tijelo, jer je Pleternica-Velika
kupljena iz ncpotrošne šumske glavnice, jer ima svrhu opskrbe sa ogrijevom
kad bude oskudica najveća, i jer kompetencija ogrijeva ne zavisi
više! o šum. etatu, već o tom koliko Imovna Općina ima gotovine i koliko
ogrijeva bude mogla kupiti.


Na fiksirane principe gospodarstva nismo po zapisnicima mogli naići,
dok nam to nije saopćio g. O. Agić u Š. Listu g. 1905., na što smo se u
posebnim knjižicama: »Brodska Imovna Općina« i »Krajiške Imovne
Općine« g. 1924. i 1925. osvrnuli.


La Communauté des bien-îonds de Brod. L´auteur, ancien Directeur des Forets
de cette communauté la plus grande et la plus riche en Yougoslavie, publie des
matériaux pour son histoire. Rédaction


148