DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 43     <-- 43 -->        PDF

..... je ....... .. ......... ...... .. .. A., .... ........ ....... .......
....... .. ..... .. ..... .......... ............... ..........


,,....... ............ ............ . ....". ... 20. .......—........ 1927.
.......: II. .......: „0 ........... ...... . ...... .... y ..... ......" — ..
........: „....... ......... y ...... u ....." — .. ..........: „.......... .
...... ......... ....... y ..... ....." — A. .......: „........ .........., ....
....... ..... . ...... ....""— .. .. .........: „0 ..... ...... ..... y .....
........." — ... A. ......: „....... ...... ......... ...... ........ ...... ....
Puccinia graminis tritici Erikss" — ... T. .....: „.......... ....... y ..... ....."


— ... .. ....: „...." — ... .. .....: ,,0 ........ ........... ......... y .......
.......... y ...... ........" — ... A. .......: „......... ..... .........., .........
. .........." — ... 0. .........: „................ ....... .. ......... .
......... ...........".
»Lovačko-ribarski vijesnik« januarskim brojem ulazi u 37 godinu svoga života.
Vlasnik mu je Hrvatsko Društvo za gajenje lova i ribarstva i savez lovačkih društava
za Hrvatsku i Slavoniju. »Vijesnik« ureduje profesor Dr. Ervin Rôssler. Sadržaj:
Novo ljeto! — Nova osnova zakona o lovu i lovačke organizacije. — Kako ćemo najlakše
udomiti fazane u našim lovačkim rcvirima? — Naš novi malodimni lovački


barut. — Ksenofonov Kynegenctikus. — Strijeljanje i temeljna streljačka umjetnost. —


Divojarac. — Vijesti. »Vijesnik« je štampan na finom papiru i lijepo opremljen. Imena


odličnih saradnika lovaca, šumara i ribara garantuju uspjeh časopisu.


„..., ero ........ . ..... ........". ... .... je ........ ...... ..... .........
..... ... ...... ......, .......... ...., ..... .......... . ..............
... ... ..... ... ce ......... ....., y .... .... ...... ........ .. ..........
......... ......... ......, .............. .. .... . ........., ....
........ ...... ....... ... je, ........ .............. ........., ..........
.... . .... ....... na ...... ......... n ........... ........ ie ...... ........
......... .. ...... ...... ..... ........ .............. .... je ..........
„JI . . a" ........ ........ ..... ........ .. .... .............. ........ .....
. ...... ... . ......., .... .......... .... . ..........


.... je ...... ....... y .......... .... 1922. . .... ........ ...
........ ......, ..... ........ ......... .. .. ....... . „0 ......... .......
..;, ..............". .. .. ....... je ...... .... ..... ....., .... .. .... ........
......... y ..... ............... ..... .. ce ....., .. he .... ... .....
...... ......... — „......." .... .......... .. .... no ......... ...........
... no ...... ............. ........ . ......... ...... ..... je ... .......
........... ..... . ......... .. ............ ........... y ..........., .... je
........ . ..... ........... ..... ......


A. .. H a . . . . i: y .... ,,0 ............. ......... ....." ......... ..........
..... ......... ......... y ...... .. .... 1803., ..... je ...... ........
......., na ... .. ...... ........ .... „.............", ....... ............ ........
........ . ........ ........., ...... .... .... ....... ... . ......,
..........., ......... .. ..........
........ . .. ..... ...... .. .... . ......... ....... je ...... .........
.. .. M . . . . . . a „0 ........ .........". . .... je ....... ...... ......
.......... ...... ......-........., .... je ... ........ .. ....... ...... .........
.......... ....... ...... u ........ .......... .... . ........ ......... ..


153