DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 48     <-- 48 -->        PDF

........ ......., .... .... I. .... 7. ..... .. ........ .. .... .... ...... y
........
......... ....., ........ III. .... .3. ..... .. .... ......... ..... ......... y


........
.......... ....., ........ III. .... :s. rpyne .. ...... ..... ......... y ......
.......... ....., ........ III. .... 3. ..... .. ..... ..... ......... y ........
........ ......, ........ III. .... :s. ..... .. ....., Gpec. ......... y .......
........... ......, ........ .. .... 2. ..... .. ......... ..... ...... y ........
......... ........, ........ III. .... 2. ..... .. Kor. ......... .... ...... y


........


OGLASI


Broj 39/1928.
PRODAJA JELOVIH TRUPACA


Kr. šumska uprava u Krasnu (p. Otočac) prodaje 2.500 m3 jelovih trupaca i
200 m3 jelovog tesanog sitnog lijesa. Materijal je prvoklasan i izrađen u režiji. Nalazi
se složen u morskom pristaništu Sv. Juraj (kod Senja). Cijena je trupcima 220 Din po
1 m3 a lijesu 360 Din po 1 m3. Može se kupiti i u partijama po 100, 200 i više m8. U
pristaništu postoji u pogonu moderna pilana. Interesenti mogu dobiti sve informacije
besplatno kod Kr. šumske uprave u Krasnu, eventualno i Direkcije šuma na Sušaku.


U Krasnu, dne 16. januara 1929.
Šef uprave:


M. Grozdanić v. r.
Broj 954/1928.


OGLAS PRODAJE KESTENOVOG DRVETA ZA TANIN


Kod Kr. Direkcije Šuma u Zagrebu prodavače se dne 3. marta 1928. ul i sati do
podne javnom pismenom licitacijom izrađeno kestenovo taninsko drvo iz kampanje 1927.
cea. 3000—3500 prostornih metara na stovarištu na željezničkoj stanici na Majuru.


Kestenove cjepanice, oblice i komadi dugi su 120 crn što se ne priračunava u


mjeru za prostorni metar.
Isklična cijena za 1 prostorni metar Din 115.—.
Rok za izvoz traje tri mjeseca od dana odobrenja ponude.
Prodaje se kao viđena roba, tale quale.
Licitacija će se izvršiti po zakonu o državnom računovodstvu naročita člana 89.
Vadij se prima do 10 sati na dan licitacije, na blagajni potpisane Direkcije, a


iznosi 20.000 Din za domaće, a za strance 40.000´! Din.
Ponuda ima da sadržaje cijenu koja se nudi za 1 prostorni metar taninskog kestenovog
drva. Brzojavne ponude ili ponude sa uslovinia ponuđača ne primaju se.
Opći uslovi za licitaciju i nacrt ugovora može se viditi i dobiti kod potpisane
Direkcije, kod kr. šumske uprave u Kostajnci i kod kr. šumske režije u Majuru.
U Zagrebu, dne 20. januara 1928.
Kr. Direkcija Šuma


ŠUMAR,
apsolvent vis. šum. sole z 7-letno prakso. Qeodet. Jug. državljan išče
službo pod značko »Energičen«. Naslov se dobi pri Redakciji Šum. Lista.


158