DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Kod gubara postoji u pogledu pojavljivanja leptirova razlika i s obzirom
na spol. Tu vlada proterandrija. Kulagin kaže, da se muške gusjenice
zakukuljuju, dok se ženske gusjenice nalaze još u IV. stadiju svoga
razvoja. Prema tome mužjaci se javljaju ranije, a ženke kasnije. Po broju
individua pretežu redovno mužjaci. God. 1926. odlučio sam 100 jaja i
metnuo u jedan insektarij. Od tih jaja dobio sam 100 gusjenica, iz kojih
su se razvili leptiri ovim slijedom:


20. VI. 5 mužjaka 8. VII. 12 mužjaka, 6 ženka
23. VI. 5 « 12. VII. 19 « 10 «
29. VI. 10 « 1 ženka 16. VII. 2 « 1 «
3. VII. 5 « 3 « 20. VII. 1
5. VII. 7 « 4 «
Dakle u svemu dobio sam 65 mužjaka i 26 ženki. Po tome bi se
mužjaci i ženke nalazili u prosječnom razmjeru 13 : 5. Mužjaci su dosta
živi, lete obično pod večer, rijetko po podne ili danju. Ženke su trome
već radi svoje tjelesne debljine i množine jaja, koja nose. One samo
puzaju po drveću i traže mjesta, gdje će odložiti jaja. Dosada još nemamo
temeljitog dokaza, da bi ženka uistinu letjela. Kod nje se opaža samo
lepršanje krilima, čime si pomaže kod kretanja. Oplođivanje se zbiva
pod večer ili noću, a vrlo rijetko danju. Odmah poslije oplodnje odloži
ženka svoja jaja. Međutim ženka odlaže jaja i ako nije oplođena bila.


Jedna ženka odloži 200—800 jaja i to najčešće na koru samoga
debla, a rjeđe na pojedine grane i to sa donje strane. Jaja odlaže ženka
na razna drveća, koja se nađu u blizini, a najviše ipak na hrast. Osim
toga možemo naći gnijezda gubarevih jaja i na grmovima, poglavito
na glogu. Ali rijetko se nađu ta gnijezda na kakovim drugim predmetima
(plotovima, stupovima i si.). Gnijezda su po svome obliku ovalna, sad
šira, sad dulja. Jaja su izmiješana i gusto pokrita dlačicama sa zatka
same ženke. Gnijezdo je blijedožute boje, u sredini nešto izdignuto radi
veće množine jaja. Jaja su nanizana u jednom sloju i pričvršćena nekom
ljepivom masom za svoju podlogu. Po veličini gnijezda su dosta različna
po broju jaja, koja se u pojedinom gnijezdu nalaze. Ima gnijezda


.—7 cm dugih, a ima ih takovih koja su duga tek 2 cm. Prema tome
im i širina varira.


I broj jaja jako varira. Našao sam gnijezda sa 150—200 jaja i
takovih je bilo mnogo. Najviše je gnijezda bilo sa 200—400. Gnijezda
su sa većim brojem jaja rjeđa. Ali našao sam gnijezdo i sa 1.005 jaja, a to
je svakako jedan veliki broj jaja. Nije isključeno, da jedna ženka načini
više gnijezda, kako sam to vidio u insektariju.


Broj gnijezda na pojedinim stablima također jako varira. Tako se
može na jednom drvetu naći tek po koje gnijezdo, dok na drugom ćemo
naći i preko stotinu gnijezda, jer su i same grane pune gnijezda. Zanimiv
je podatak Šumske Uprave u Trnjanima, koja je provela suzbijanjeuništavanje gubarevih gnijezda sa katranom. Radnici u šumi Jelas uništili
su do visine 10 m 2,542.710 gnijezda na 132.000 stabala. Što se tiče broja
gnijezda s obzirom na visinu, na kojoj su nađena, rezultira:


na visini 1— 3 m nađeno je 1,024.000 gnijezda prosječno 7
» 3— 6 m » » 1,176.730 » » 9
» » 6—10 m 341.980 2


Ukupno 2,542.710 gnijezda prosječno 18


187