DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI li ST


GODfs/A 52. APR^tL* *QZ&+


ALEKSANDAR UGREN0V1Ć


BROD TONE. . .


Istina, nije dužnost uredništva donositi izvještaje o zborovima našega
Udruženja, dakle ni o posljednjem vanrednom zboru, koji je održan


4. i 5. marta ove godine u Beogradu. To je stvar onih lica uprave Udruženja,
koji treba da čine njegovu dušu. No smatramo da je naše pravo,
da sa ovog mjesta ocrtamo opće utiske i dojmove, što ih je u našojduševnosti ostavio posljednji zbor. Ovo nam je osnovno pravo diktirano
otadžbeničkom i šumarskom savješću. Ovo nam je pravo dano i općim
zadatkom »Šumarskog Lista« i njegovim odnosima prama Udruženju.
Mi smo i dosada odlučno branili princip, da »Šumarski List« mora
da ostane javna govornica jednako slobodna prama gore i prama dolje.
No pored toga »Šumarski List« mora da lojalno vrši i svoje zadatke prama
Udruženju. On treba da u isti čas vrši funkciju usta i savjesti njegove.
Prepuštajući funkciju usta zvaničnim predstavnicima društvene uprave,
mi ćemo se i ovaj put oglasiti samo kao glas savjesti, koja se brine jednako
o sadašnjici, budućnosti i prošlosti.


I otadžbenička i šumarska savjest još je u nas budna. Nije mogla da
je poljulja ni zobenica, koju su joj na mahove pružali, ni nagajka, kojom
su bili Udruženje i njegove članove, njegov organ i urednika. Glas te
budne savjesti nije mogao da bude prigušen ni krikom užasa, što ga izaziva
poređenje: prije sedam godina i danas!


To vrijeme nije ni daleko. Njegovi događaji suviše su duboko
usječeni u našim dušama, a da bi se mogli ikad zbrisati ili čak posve
zaboraviti.


Dozovite si samo u pamet prvi zbor ujedinjenog velikog i jakog
Udruženja godine 1921. Koliko ljubavi za Kralja i otadžbinu, koliko gotovosti
na žrtve za snagu Udruženja, kolike nesebičnosti u radu za šumarsku
privredu, kolike iskrene drugarske suradnje za zajedničke staleške
interese? Ni jedno lice nije bilo toliko krupno i veliko, da bi bilo jače i
veće od ideja, koje su nas vodile. Sve su se snage bez razlike skoncentrisale
i prinosile oltaru sretnog narodnog šumarstva a na spas šuma.


I poslije toga prvoga zbora počeo je živ, intenzivan i plodan rad, na
kojem su nam sa pravom zavidale ostale stručne organizacije. Radilo se


161