DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Gusjenice u slučaju potrebe prelaze i preko vode plivajući i kod toga


prelaženja mnoga gusjenica i zaglavi, osobito kada je takav prelaz širok.


Ovakova putovanja gusjenica osobito starijih stadija opažena su u više


navrata. Gomila takovih putujućih gusjenica znala je biti tako velika, da


je zastao vlak pri svome prelaženju preko tračnica, jer su se točkovi


vlaka uslijed množine zdrobljenih gusjenica počeli klizati.


Kada je gusjenica postigla svoj potpuni razvoj, a to biva u nas


obično početkom mjeseca juna, onda si gusjenica načini na listu, na kori


drveta, na granama ili između njih, rijetki zapredak i zakukulji se u


tamno-smeđu kukuljicu. Kukuljice mužjaka su manje od onih ženskih.


Obično se nade po više kukuljica jedna kraj druge.


Vrste biljaka, što ih gubareva gusjenica napada, po svom su broju
prilično mnogobrojne. Tako Šugarov kaže, da gubareva gusjenica napada
53 vrste raznih biljaka. Ali od svih tih biljaka najmiliji joj je hrast.
U Rusiji, veli Šećerov, ona najviše napada hrast i lipu. Lindenmann navodi,
da gubar najradije napada ove biljke: brezu, topolu, hrast, vrbu,
lijesku, jabuku, višnju, šljivu, breskvu, klen i bukvu. Fiske, Beorges i
Rogers dijele drveće, što ih gubar napada, u tri grupe: A) Prvu grupu
sačinjavaju razne vrste hrasta. To drveće poslije jakog napada gubarevih
gusjenica pogiba. B) Drugu grupu sačinjava drveće, koje u jednoj polovini
ili u tri četvrtine propada uslijed napada gusjenica. Ovamo ubrajaju
vrbu i brezu. C) U treću grupu spada drveće, koje biva rijetko napadnuto
od gusjenica, a to su jela, omorika, jasen, kesten i bukva. Nije
poznato, da bi se to drveće uslijed toga napada sušilo. (Kulagin 1923.)


Po opažanjima, koja su u nas vršena, nije opaženo, da bi gubar
napadao jasen. Štaviše izgleda, da ga on uopće izbjegava. Ovo potvrđuju
i navodi Langhoffera (1926.). Osim toga opaženo je u jednoj šumi
u okolici Đakova, da je gubareva gusjenica napala razno drveće i do gola
obrstila, ali je poštedila dudove, koji su se u toj šumi nalazili. U našim
šumama najradije brsti gubareva gusjenica hrastovo lišće, a u voćnjacima
šljivu. Samo u najvećoj nuždi ždere on lišće jasena, oraha i crnogorice.
Ja ga pri svojim istraživanjima nisam nikada vidio na tom drveću,
iako je bilo prilike za takav brst. Što se tiče starosti hrasta izgleda, da
najradije brsti na drveću u dobi od 40—80 godina starosti, a manje napade
mlađe i starije sastojine. Navodi, po kojima Piske, Beorges i Rogers
grupiraju drveće po posljedicama1 jakoga napada gubarevih gusjenica, baš
se ne slažu sa našim prilikama. Uzevši hrast kao glavnu i najmiliju hranu
gubarevih gusjenica, pokazalo se, da do godine 1910. nisu se hrastove
šume ni nakon potpunog brsta od strane tih gusjenica posušile. To je sušenje
slijedilo tek iza napada kasnijih godina. Kod velikih napada gusjenica
prije 1910. hrast je samo zaostao u svome prirastu, ali do sušenja nije
došlo, ako tome nije bio koji drugi razlog. Tek iza godine 1910. t. j.
kada se pojavila kod nas na hrastovima medljika
(Microsphaera alphitoides), počinje sušenje hrastova na većim
površinama a iza napada gubarevih gusjenica.


U godinama najvećeg pojavljivanja gubara dolazi do osobitog izražaja
i napad medljike. Gubar se pojavio u zadnja dva decenija u najvećoj
mjeri 1910/11. i 1923/24., a medljika je po navodima Manojlovića počinila
najveće štete 1911. i 1924. Dakle upravo u onim godinama, kada je
bio i napad gubara najjači. Manojlović (1923.) tvrdi, da je medljik a
primarni uzrok sušenja hrastova, dok je mišljenje mnogih
drugih stručnjaka, da hrast propada odnosno suši se samo onda iza


190