DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Jačina napada kod Anastatus bifasciatusa kretala se u jajima gubar otprilike
ovako:


Nalazište
legla
Broj jaja
u gnijezdu
Broj
parazita
Broj
gusjenica
Broj nerazvijenih
jaja
Procenat
napada
320 16 279 25 5%
Ključ
g. 1927.
134
170
13
32
.109
128
12
12
9%
18%
Ljeskovača 226 121 81 24 53,5%
g. 1927. 426 259 100 67 60,7%
Mrsunjski lug
g. 1927.
172
134
84
37
59
31
93
40
25
42
35
28
21,5%
44%
34,8o/0
Srnjače
g. 1926.
305
278
624
16
24
175
267
212
383
22
42
66
5%
8,6%
28%
Iz ove skrižaljke slijedi, da je napad Anastatus-s. bio dosta jak, ali ipak vrlo


promjenljiv, te je tako na istom terenu i u istoj šumi kao i u raznim´ šumama bio napad
jajnih parazita raznolik, no vidi se, da je taj napad bio u nekim slučajevima vrlo jak,
te je samo ta jedna vrsta parazita uništila preko polovice jaja. Ako k tome dodamo
i ona jaja, koja bilo s kojih razloga nisu dala niti gusjenica, a niti parazita, onda vidimo
da već kod jaja može da strada veći broj potomaka. Prema gornjoj skrižaljci se
opaža, da je najjači napad jajnih parazita bio na području Gradiške Direkcije Šuma.
Najslabiji napad Anastatusa na gubareva jaja bio je u šumi Banovdoil i na području
Šumske Uprave u Klenku, jer sam tu dobio:


iz 100 gnijezda 150 parazita — Banovdol,


iz 100 gnijezda 163 parazita — Klenak.


Jajne parazite možemo gotovo računati najvažnijim neprijateljima gubara. Ti
paraziti mogu i zbog toga vrlo povoljno djelovati na uništavanje jaja, jer im dužina
života stoji u skladu sa dužinom života kod gubara.


Lydella nigripes FaJ. Tijelo te muhe je sivo-žute boje, a čekinje i noge su crne.
Ženka ima pilasti trbuh, jer su joj se segmenti na zatku sa strane sploStili, a u sredini
izbočili, te je tako u sredini nastao češalj od oštrih čekinja. Dužina! tijela je oko 8 mm.
Ova vrsta parazita je vrlo obična medu Tachinama, a napada nekih 29 vrsta štetočina.
Javlja se od proljeća do jeseni i daje po tvrđenju Towsenda tri generacije na godinu.
Čitavi razvoj traje nešto preko tri nedjelje. Ovu vrstu muha ubraja Baer u Compsiluragrupu,
a to su ovoviviparne muhe, koje odlažu svoja jaja u domadara.


(Nastavit će se)


Le dépérissement des chene en Slavonie. L´auteur publie les résultats de ses
études biologiques concernant le dépérisement du chene en général et surtout sur le
dépérissement causé par des insectes nuisibles. Il donne des résultats précises sur Lymantria
dispar L. et ses parasites: Ichneumonidae, Braconidae, Calcididae, Proctotrupidae
et Tachinidae. Rédaction


195