DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 7     <-- 7 -->        PDF

DR. ING. NIKOLA NEIDHARDT


O EFEKTU TRUPLJENJA


UVOD1


K
K
ad je stablo oboreno, ono se redovno najprije očisti od grana, pa zatim se
premjeri letvom i na svaki metar označi sjekirom. Ako je deblo uporabivo
samo za gorivo, to se ono redovno razreze na tim oznakama,
a ako je djelomice ili potpunoma sposobno za građu, onda se izrađuje


sa gledišta najveće vrijednosti.
Prigodom premjeravanja konstatuje se također, gdje zapravo prestaje deblo,
a počinje ovršak, pa se redovno deblo oslobađa ovršine.
Nakon što je deblo očišćeno od grana, premjereno i oslobođeno od ovršine,
valja rasuditi, kako će se ono rastaviti u pojedine kraće ili dulje komade,
koji su onda predmetom daljnjeg prerađivanja ili uporabe.
Ovo određivanje, gdje će se oboreno, od grana očišćeno i već premjereno
deblo razrezivati u pojedine dulje ili kraće dijelove, zove se tr u pijenje ,
prikrajanje („ajnlegovanje").
Trupljenje je zapravo najvažniji momenat kod izrađivanja drveta u sirovom
stanju, jer o njemu uvelike ovisi procenat tehnički uporabivog drveta, njegova
uporabna vrijednost, prodajna cijena, pa po tome i sama rentabilnost šum.
gospodarstva. Pritom je često nekoliko minuta od veće važnosti po rentabilnost
gospodarstva, nego čitavi deceniji, a možda i čitava ophodnja.
Po trupljenje su odlučni, kako je poznato, ovi momenti :
a) zdravost debla,
b) oblik debla, naime punoća, pravnost i duljina,
c) potražnja,
d) prilike iznošenja ili tansporta.
Momenti su zdravosti, potražnje i iznošenja vrlo varijantni i promjenljivi,
tako reći skroz subjektivni prema prilici i slučaju, a k tome se — bez obzira
na cijene — ni ne mogu uzeti u matematsku razmatranje, pa ih stoga ispuštam
iz vida i u buduće pretpostavljam potpunoma zdrava debla, koja treba trupiti


samo gledom na momenat pod b).
Cilj je svakako uvijek: postići što više i što vrijednijih sortimenata.
Kanimo li deblo rezati u trupce, to ćemo konzekventno tome cilju nasto


jati, da dobijemo što više trupaca I. razreda, zatim što više trupaca II. razreda


1 Jezik u ovoj radnji nije sa strane Uredništva mijenjan. Uredništvo.


165