DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 31     <-- 31 -->        PDF

odgajao, dobiol sam tek nekoliko osa najeznica, više kukujica muha gusjeničarki. —
Amerikanski entomolog C. F. W. Muesebeck, čuvenog zavoda »Bureau of Entomology«,
koji je po susretljivosti Direkcije Šuma II. banske imoivne općine, uzgajao veliku množinu
gusjenica gubara> baš radi muha gusjeničarki, dobio je oveći broj od Compsilura
concinnata, znatno manje, a jednako od Parasetigena segregata i Tachina larvarum, a
još manje od Zenillia libratrix, što će imati svoj© posebne razloge. Progovorili ću o
tim pitanjima drugom zgodom opširnije,, a o nekojima sam već progovorio na drugom
mjestu.* Treba proučavanja nastaviti, da nas nova,!navala gubara nade pripravne.


Matusovits o kornjašu Anomala vitis kao štetočinji na drveću.** Kukci štetočinje,
osobito ako se jave u velikom mnoštvu znadu pronijeniti svoju uobičajenu hranu. Zanimiv
slučaj priopćuje Matusovits iz Ugarska-


Anomala vitis poznati je štetočinja na lozi, osobito u pjeskuljaslim vinoigradima.
Rođak je hrušta, ali manji, kovinsko zelene boje. Godine 1926. pojavili su se ti štetočinje
na više mjesta u većem broju na drveću u okolici mjesta Kiskunfélegyhâza ne samo
na kajsiji, nego i na topoli te bagremu, pa su ih potpuno obrstili. Opaženi su i u okolini
mjesta Fulôpszâllâs i Kecskemét. U madžarskom izdanju poznatog djela »Brehm´s
Tierleben spominje J. Lossy, da osim jakih nalvala, u vinogradima godine 1891- i 1893.
napada jabuku, bagren, vrbu i bor. Razvoj traje 2 godine; kornjaši lete koncem juna
i jula- Perad ih rado ždere, osolbito pure. Oiuneni vrelom vodom mogu se kao i
hruštevi upotrijebiti za dodatak hrane peradi.


Skrećem pažnju na taj članak,, jer spomenuta mjesta leže nad Bačkom pa bi
mogli i naši šumari doći do zgode, da upoznaju te štetočinje.


Dr. Aug. Langhoffer


DRUŠTVENE VIJESTI


Njegovo Veličanstvo Kralj zablagodarilo za Spomenicu. Uprava Udruženja primila
je od Maršalata Dvora ovaj dopis:


Maršalat Dvora


9.
april 1928. Br. 477.
Beograd
Upravi Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


Zagreb


U vezi
Vašeg]; akta od 6. aprila 1928. god., Maršalatu Dvora čast je izvestiti Vas,


da je pod 10. januarom 1927. god. poslata Upravi Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


potvrda o prijemu Spomen-knjige toga,Udruženja.


Kako se pak iz Vašeg pisma od 6. ovog meseca vidi, da Uprava nije dobila


izvešće o prijemu ove knjige, Maršalatu Dvora čast je u prepisu poslati Vam tekst


pisma upućenoga Vašem Udruženju.


Maršalat Dvora


Đeneralštabni pukovnik


Potpis
nečitljiv


i


" Gubar i sušenje naših hrastovih šuma . u »Glasniku za šumske pokuse« 1926.
i 1927.
** Matusovits Péter: Anomala vitis F. jélentkezéSe. Erdészeti Lapok 1926., str404,
405.


293