DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 10     <-- 10 -->        PDF

3. BILJNO GEOGRAFSKE OBLASTI
Na osnovu prosječnog procentualnog udjela flornih elemenata u flori
pojedinih predjela krša kao i na osnovu uloge, koja pripada pojedinom
flornom elementu u vegetaciji tih predjela, može se cjelokupno područje
ilirskog krša podijeliti u nekoliko biljno-geografskih oblasti višega i nižega
reda.


Precizna karakterizacija i konačno ograničenje takovih oblasti moći će se međutim
provesti tek na osnorvu iscrpivih flornih statistika i detaljnih fitosocijioloških istraživanja
na čitavom području. Kao najidealnija ] potpuno pouzdana baza za ovakovu
podjelu »kommen nur die Pflanzengesellschaften selbst in Betracht: die Assoziationen
mit ihren Unterabteilungen, ferner die Verbânde, Gesellschaftsordnungen und
Klassen«. (Braun-Blanquet30). Na toj naime osnovi »gelant.. eo ipso auch das sippensystematische
Moment zu voiler Geltung«. (Braun-Blanquet, 1. c. p. 304.). Kako pak
nijedna od tih zadružnih kategorija nije do danas na cjelokupnom području krša ni približno
poznata, to je razumljivo, da se ni biljnogeografske oblasti, koje su razni autori
na osnovu do! sada raspoloživih podataka postavljali i vrlo ih različno interpretirali,
nazivali i ograničivali, ne mogu smatrati definitivnima.


Dosadanja nastojanja u tom pogledu idu za tirn, da se pojedine
oblasti karakteriziraju prosječnim procentualnim udjelom flornih elemenata
i sastavom dominantnih biljnih formacija. U pogledu ovog potonjeg
kriterija polaže se naročita i prvenstvena važnost na formacije drveća i
grmova (šuma i šikara). U istom su cilju u nekim krajevima krša provedena
i detaljna istraživanja o raširenju drveća (isp. Baumgartner"´1). No
svi ti podaci, sa kojima do sada raspolažemo, nijesu dovoljni, jer dopuštaju,
kad ih upotrijebimo u svrhu ograničenja i karakterizacije biljnogeografskih
oblasti, u mnogom pogledu znatno diferentne interpretacije.
Odatle je nastala i ona velika podvojenost u shvaćanjima i raznolikost
u nazivljima oblasti kod pojedinih autora. Moglo bi se bez pretjerivanja
ustvrditi, da gotovo svaki autor, koji se ponešto bavio ovim pitanjima, ima
svoj vlastiti sistem biljno-geogr. oblasti na području našega krša.


Dapače ni ona linija, koja rastavlja dva najjača kontrasta u vegetaciji
ilirskog krša, t. j . linija koja rastavlja mediteransko florno područje
litoralnog krša od transalpinskog (po fJayeku3´2) odn. zapadno-pontskog
(po Bečku, 1. c. 1901.) područja kontinentalnog krša, nije još definitivno
povučena. Pa ipak je kontrast između oba područja tako velik, da Beck
s pravom kaže (1. c. p. 418.) : »Die Contraste in der Végétation . . . sind
zu auffâllig, als dass sie niclit auch von jedem Laien erkannt werden
konnten.«


Nije naša svrha, da se na ovome mjestu upuštamo u bilo kakovo
kritično poređivanje svih tih raznolikih shvaćanja, i ako takav posao ne
bi bio sasvim suvišan. U želji, da dobijemo kratki pregled najznatnijih
biljno-geografskih oblasti na području hrv. i dalm. krša, uzeti ćemo za
bazu prvobitnu razdiobu Bečka (1. c. 1901.) primijenivši na nju one novije
korekture i dopune, koje smatramo ispravnima i potrebnima.


30 Braun-Blanquet: Pflanzensoziologie, Berlin, 1928., p. 304.
31 Baumgartner: Studien uber die Verbreitung der Gehôlze im nordoestlichen
Adriagebiete. Abh. d. Z. B. G., Wien, 1916.
32 Hayek: Die Pflanzengeographische Gliederung Osterreich-Ungarns. Verh.
zool.-bot. Ges., Wien, LVII., 3.,p 1907.


404