DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 24     <-- 24 -->        PDF

j) Planinske suvati. Iznad gornje granice šume, koju predstavlja klekovina,
razvite su planinske suvati (Alpenmatten), koje su bogate na ilirskim
endemima.


3. OSVRT NA PITANJE POSTANKA DANAŠNJE VEGETACIJE
KRŠA I NJEGOVOG PRIRODNOG POŠUMLJENJA
Iz svega, što je do sada rečeno o vegetaciji našega krša, želimo ovdje
napose podvući nekoje momente, koji su u vezi sa čisto šumarskim problemima.
Prije svega pada u oči, da je vegetacija našega krša vrlo raznolična.
Ta je raznoličnost uvjetovana jednim dijelom čisto klimskim, a drugim
dijelom biotičkim faktorima. Ona velika razlika između mediteranske
vegetacije litoralnog krša i ilirske vegetacije kontinentalnog krša mora se
primjerice svesti isključivo na klimske faktore. Isporedimo li pak n. pr.
mediteransku kamenjaru sa mediteranskom zimzelenom šumom crnike
{Qiiercas ilex L.), koje obje dolaze neposredno jedna kraj druge, dakle u
posve identičnim klimskim prilikama, to vidimo, da se razlike među njima
mogu objasniti jedino biotičkim, i to u prvom redu antropo-zooičkim faktorima.
Veliko značenje ovih faktora za stvaranje današnje vegetacije krša
biti će nam potpuno jasno isporedimo li međusobno samo neke ekstreme,
kao što su n. pr. ogromne prašume ilirskog brdskog i predalpinskog pojasa
na jednoj strani, te pusta i skroz sterilna kamenjara (n. pr. otok Pag) na
drugoj strani. Ovaj je drugi ekstrem nastao sekundarno pod uplivom spomenutih
biotičkih faktora, koji nas ovdje u prvom redu zanimaju.


Kad bi vegetacija našega krša stajala posve izvan utjecaja tih faktora
(sječa, palež i t. d.), bila bi ona u svojem najvećem dijelu vrlo jednolična.
Ona bi se sastojala od šuma raznih tipova, tek jedino posve okomite
stijene i područja izvan gornje klimatske granice šume bila bi u glavnome
bez drveća. Šume su dakle klimaks-zadruge za najveći dio našega krša.
No na žalost pokriven je danas kud i kamo najveći dio krša takovom vegetacijom,
koja ne predstavlja spomenuti klimaks. To su sve one zadruge,
za koje smo već naprijed naglasili, da su sekundarnog ponajviše antropogenog
podrijetla. U kontinentalnom kršu je to krška šuma i krška kamenjara,
a u mediteranskom makija i mediteranska kamenjara.


Postanak krške šume dobro je prikazao Adamović (1. c. 1909., p.
126.). Za ono područje, kuda je danas raširena krška šuma, može se Rli—
maks-zadrugom smatrati čista listopadna hrastova šuma (Quercus lunuginosa
Lam. i dr.). Ta prvobitna hrastova šuma bijaše međutim neracionalnom
sječom uništena. Uništenjem hrastova stvorena je mogućnost,
da se u mnogo većoj mjeri rašire neki od onih elemenata, koji su u prvobitnoj
šumi imali tek sporedno značenje, kao n. pr. Fraxinus omus L. i dr.
Ti elementi bijahu indirektno protežirani i od samog čovjeka, koji je kod
sječe obarao u prvom redu hrast, kao gospodarski najvrednije drvo. Osim
toga odlikuju se mnogi od tih elemenata svojstvom, da kod regeneracije
šume rastu mnogo brže nego hrast. Rezultat tih okolnosti je današnja
krška šuma. Na ovaj si način možemo predočiti regresivni put postanka
krške šume. Pođe li pak regresija još dalje, t. j . podvrgne li se krška šuma
i nadalje sječi i paši, to će se iz nje razviti kamenjara. Potpunim uništenjem
drveća stvorena je naime mogućnost, da vjetar i voda uklone veliki
dio onog tla, što ga je stvorila nekadanja šuma, a rezultat toga je bitna
promjena vegetacije, koja postepeno prima karakter kamenjare.


418