DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ING. DRAGUTIN POLAČEK


SAOBRAĆAJNA SREDSTVA I ŠUMSKE
ZGRADE U DRŽAVNIM ŠUMAMA GORSKOG
KOTARA NA PODRUČJU KR. DIREKCIJE
ŠUMA U ZAGREBU


Na temelju mnogodišnjeg iskustva želim da prikazem, koja bi saobraćajna
sredstva te koje bi stanove za lugare i cestare trebalo izgraditi u
spomenutim državnim šumama a u interesu racionalnijeg šumskog gospodarstva
budućnosti.


OPĆE PRILIKE GORSKOG KOTARA


Državne šume u Gorskom kotaru zapremaju slijedeće površine i to:
kr. šumska uprava Novi 16.200 k. j., Ogulin 11.808 k. j., Jasenak 22.412


k. j., Ravna Gora 9.002 k. j., Mrkopalj 12.472 k. j., i Fužine 7.362 k. j. , svega
79.256 k. j. , od čega 675 k. j . šumom neobrasle površine.
Prema starim gospodarskim osnovama iznosi godišnji drvni etat
oko 125.000 m8. Ali poslije revizije, koja se ima izvršiti, iznosit će predvidno
godišnji drvni etat oko 250.000 m8, od toga poprečno 40% jelovine


i smrekovine te 60% bukovine. Način sječe je prebirni, a mjestimično
oplodni.


Državne šume su od tržišta veoma udaljene, a opkoljene su šumama
Imovne Općine Ogulinske te djelomično s šumama Zemljišnih Zajednica
i vlastelinstva Thurn-Taxis.


Kako se vidi na nacrtu (str. 421.), steru se državne šume u blizini
Jadranskog mora na gorju Velike Kapele, čiji je najviši vrh Bjelolasica
1533 m, a najniže tačke oko 450 m nad morem.


Šume se nalaze skoro posvuda na apsolutnom šumskom tlu na vapnencima
triasa i krede. Teren je težak, rastrgan, gričovit sa pobrkanim
glavicama, kosama, dulibama, strmim stranama te izbražden većim i manjim
kotlinama, razdoljima i ravnicama sa naplavljenim plodnim tlom.
Nedostatak vode u ovom kraškom kraju je velik. Vrela ima vrlo malo,
ima nekoliko ponornica, kao što je potok Ličanka u Fužinama, Jasenački
potok u Jasenku. Ljudi i stoka troše najviše vodu iz nakapnica i lokava.


Zima je dugotrajna. Debeo snijeg traje po pola godine. Šumi opasni
vjetar je jugo-zapadnjak. Vegetacija je kratka ali bujna. Ima još jelovih
stabala 50 m visokih sa kubnim sadržajem od 30 m3.


420