DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Dr. STJEPAN HORVATIĆ


KARAKTERISTIKA FLORE I VEGETACIJE
KRŠA*


U
U
ovim recima namjeravam iznijeti najmarkantnije karakteristike
flore i vegetacije našega krša, sa jedinom pretenzijom da pružim
kratki članak skroz informativnog značaja.


Savremena fitosocijologijska istraživanja našega krškoga područja
nalaze se tek u počecima (Pevalek, Horvat, Horvatić). Njihovi dosadanji
rezultati osnivaju se djelomice na posve lokalnim opažanjima a djelomice
nijcsu još uopće publikovani. Iz toga su razloga za bazu ovoga članka
uzeta u prvom redu klasična geobotanička djela Bečka1, Adamovića2 "´4
i dr. Rezultati spomenutih novijih istraživanja uzeti su u obzir tek u drugom
redu, ukoliko je bilo potrebno, da se u ovom uvodnom i posve deskriptivnom
članku što više približimo čisto šumarskim perspektivama. U prvom
dijelu članka iznesene su naj znatnije osebine flore našega krša, a u
drugom dijelu opisana je u najhitnijim crtama njegova vegetacija; u tom
su dijelu označene ujedno i one fitosocijologijske perspektive, koje stoje
u vezi sa problemom pošumljenja krša.


I. ZNAČAJKE FLORE
1. OPĆE KARAKTERISTIKE; ISTRAŽIVANJA
Jedna je od najočitijih karakteristika flore krša njezino veliko bogatstvo
na rijetkim tipovima i endemima. To je u ostalom značajna osebina
čitave balkanske flore.


Endemi su krša različnog podrijetla i različne starosti. Možemo ili
u glavnom podijeliti u dvije kategorije. Na jednoj strani stoje relativno
mladi tipovi, koji kod nas zamjenjuju srodne forme susjednih područja.
To su filogenetski mladi odvojci zasebnih polimorfnih svojta, koje se
upravo nalaze u zamahu razvoja, te pod raznim klimatskim uslovima


Ovaj je članak štampan u francuskom jeziku u monografiji »Le Karst Yougo


slave«, Zagreb 1928.
1 Beck: Die Vegetationsverhaltnisse cier illyr. Lander, 1901.
2 Adamovié: Die Pflanzenwelt Dalmatiens, Leipzig 1911.
8 Adamovié: Biljno-geogr. formacije zimzelenog pojasal Daim., Herc. i Crne Qore,


Rad Jugosl. Akad., knj. 188., 1914.
4 Adamovié: Biljno-geografske formacije zagorskih krajeva Dalmacije, Bosne,
Hercegovine! i Crne Gore, Rad Jugosl. Akad., knj. 193., 1912. i knj. 195., 1913.


399