DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 8     <-- 8 -->        PDF

igraju u Jadranskoj zoni našega krša izvjesnu ulogu i takovi tipovi, koji
su vezani isključivo na mediteransku i submediteransku regiju ilirskog
krša. Takove ilirske mediterance predstavljaju mnogi gore spomenuti
krški endemi, kao što su na pr. Dianthas tergestinus (Rchb.) Kern., Edraianthus
tennifolius (W. K.) D. C, Centaureu Weldeniana Rchb., C. spinosociliata
Seen. i dr. Zastupnici mediteranskog flornog elementa vezani su na
mediteransku klimu Jadrana, dakle poglavito na litoralni krš. Stoga se oni
prema kontinentalnom kršu postepeno gube, a zalaze nešto dublje u kopno
jedino uz doline nekih rijeka, koje se slijevaju u Jadransko more (na pr.
Neretva, Zrmanja). Osim toga gube se mediteranski elementi postepeno
od juga prema sjeveru.


Kontinentalnom dijelu našega krša podaje u pogledu flore naročitu
osebujnost t. zv. ilirski florni elemenat. Shvaćen u širem smislu poklapa
se ilirski florni elemenat sa transalpinskim odnosno banato-insubrijskim
elementom, te obuhvata »takve sistematske jedinice, koje imadu u glavnom
središte raširenja u ilirskim zemljama, a reprezentiraju stare tipove,
po svoj prilici tercijarnoga podrijetla«. (Horvat25, p. 8.). Genetski može
se taj elemenat po Adamovim (1. c.) i Horvatu (1. c. p. 25.) sa mnogo vjerojatnosti
dovesti u vezu sa mediteranskom florom. Ovako shvaćenom ilirskom
flornom elementu u širem smislu (ili transalpinskom) pripadaju n.
pr. Ostrya carpinifolia Scop., Carpimis orientalis Mili., Cotiwis coggygriaScop., Acer monspessulanum L., Paliurus aculeatus Lam., Fraxinus ornus


L. i još neki drugi grmovi i drvcta, ali i veliko mnoštvo zeleni (na pr. Helleborus
multifidus Vis., Anémone hortensis L., Omphulodes verna Mnch.,
Digitalis laevigata W. K., Knuutia illyrica Beck, i t. d.). Primjerom raširenja
ovih tipskih biljaka krša, koje su u glavnome vezane na pravu kršku
zonu ilirskog područja, dakle na formaciju t. zv. krške šume (isp. Beck,
1. c), može nam služiti raširenje crnoga graba Ostrya carpinifolia Scop.,
kako ga je u najnovije doba prikazao Scharfetter1´. Ilirski florni elemenat
nije međutim ograničen na samu ovu nižu kršku zonu u užem smislu, nego
ima svoje zastupnike i u višoj šumskoj regiji (na pr. Acer obtnsatum W. K.,
Rhamnns fallax Boiss., Peltaria aliacea Jacqu., Aremonia ugrimonioides(L.) Neck., Euphorbia carniolica Jacqu., Bupleurum cernuum Ten., Libanotis
daucifolia (Scop.) Rchb., Lamium orvala L., Satnreia grandiflora (L.)
Scheele, S. montana L., Globularia bellidifolia Ten., Lilium carnioliann
Bernh. i t. d.), a velika je važnost ilirskih tipova i izvan granice šume u
planinskoj regiji krša (na pr. Cerastium lanigerum Clem., Arabis Scopoliana
Boiss., Anthyllis ]aquini Kern., Trinia carniolica Kern., Athamunta
Uaynaldi Borb. et Uechtr., Androsace villosa L., Gentiana tergestina Beck,
Lonicera reticulata Borb., Ribes pallidigemmnm Simon., Dalphne alpina L.,
Spiraea cana W. K., ..... laevis Kit., Allium achroleucum W. K. i t. d.).
U opsegu ilirskog flornog elementa nalazimo nadalje mnoštvo takovih
tipova, koji svojim arealima u opće ne prelaze granicu ilirskog krša
u najužem smislu. To su pravi ilirski endemi o kojima bijaše govora već
naprijed, i od kojih neki imaju vrlo uzak areal, jer dolaze posve lokalizovano.
J^ako poznajemo primjerice nekoliko specijalno kvarnerskih endema:


25 Horvat: Rasprostranjene i prošlost medit., ilir. i pont. elem. etc. Acta Bot.
Univ. Zagreb, IV., 1928.


. Scharfetter: Mitteil. d. Deutsch. Dendrol. Oes. Nr. 20., 1928. p. 11—19.


402