DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 11     <-- 11 -->        PDF

za sebe više stalnih točaka, ali ćemo više puta morati upotrijebiti i dvije
i tri orijentacije.


Ako se naime nacrt odnosno objekt omeđašenja proteže preko više
katastralnih listova ili više poreznih općina, onda je lako moguće, da nepodudaranje
stalnih točaka dolazi od pogrešaka prvobitne izmjere. Cesto
je puta naime smjer istok—zapad odnosno smjer sjever—jug poremećen,
pa treba i sa tima pogreškama računati — tako da će možda kod jednog
te istog objekta biti potrebne i dvije orijentacije, a naročito ako su stalne
točke izabirane i snimljene sa dvije ili tri porezne općine, odnosno sa više
katastralnih listova.


Podudaranje stalnih točaka redovito će se dogoditi, ako je objekt
omeđašenja u jednoj poreznoj općini i na jednom katastralnom listu. Za
taj slučaj može se reći, da je ispravna ona orijentacija, koja ima za sebe
više stalnih točaka. U svakom slučaju dobro je dobivene međe kontrolirati
sa susjednim međama. Praksom se i tu stiče potrebna rutina, jer
početnik kod ovog posla neće biti tako siguran i vješt, kao onaj, koji je
u praksi mnogo slučajeva isprobao.


Svi slučajevi ne mogu se opisati, jer ima mnogo raznovrsnih faktora,
koji na točnost uplivišu i od toga zavisi, kojima će se stalnim točkama
pokloniti veća vjera. Svakako treba više računati sa točkama, koje
su bliže međi, a naročito ako se radi o točkama grafičke triangulacije —
odnosno točkama, na kojima je kod prvobitne izmjere stajao mjerači sto.
Ove će točke najbolje odgovarati za one međe, koje su sa te točke bile
snimljene.


U početku sam opisao, kako iz deformisanih kopija katastralnih nacrta
pomoću malih kvadrata dobijemo originalni katastralni nacrt, a sada
bih htio još napomenuti, da ovo isto možemo postići i na drugi način: ako
naime imamo aparat za nanašanje koordinata u veličini katastralnog lista


155