DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 53. ..... 1929.


Ing. M. DERETA, BJELOVAR:


OMEĐAŠIVANJE ŠUMA NA TEMELJU
KOPIJA KATASTRALNIH NACRTA


(LA DÉLIMITATION DES FORETS SUR LA BASE DES
CARTES CADASTRALES)


N
N
ačin omedašivanja šuma i reambuliranja šumskih međa u stručnoj
literaturi dosta je opisan i obrađen. Pokušao sam, da u ovom
članku opišem način, koji sa uspjehom upotrebljujem kod Križevačke
Imovne Općine. Prikazati ću omeđašivanje počevši od
prvih radova kod kuće i u terenu do konačnog omeđašenja i sastava
nacrta, u nadi, da će to dobro doći mlađim kolegama, koji se tim poslom
još nijesu bavili. Uvjeren sam, da je sam način praktičan i da daje
vrlo dobre rezultate, t. j . najviše se približava tačnosti, koja je moguća
kod izmjere za naše prilike, a traži razmjerno malo terenskog posla.
Potrebu omedašivanja ne treba posebno dokazivati i obrazlagati,
jer ona je bezuvjetno baza uređenog šumskog gazdinstva, pa zato odmah
i prelazim na tehničku stranu pitanja. Prije svakog valjanog omedašivanja
moramo raspolagati satačnim nacrtima. Ukratko ću opisati,
kako do njih dolazimo.
Mi kod reambulacije radimo sa kopijama katastralnih nacrta u mjerilu
1 : 2880, koje se moraju poklapati sa gruntovnim nacrtima i sa gruntovnim
stanjem obzirom na posjedovne odnošaje. Kopije katastralnih
nacrta deformisane su usljed litografisanja i sušenja papira. Svaka kopija
katastralnog lista sačinjena je u mjerilu 1: 2880 ili 1" = 40° i ograničena je
sekcijama istok—zapad i sjever—jug.
Sekcije istok—zapad duge su 1000 hvati, a sekcije sjever—jug 800
hvati. Ove su sekcije razdijeljene na jednake dijelove po 40 hvati tako,
da sekcije istok—zapad imadu takovih 25 jednakih dijelova, a sekcije
sjever—jug imadu ih 20. Ako spojimo ova razdjeljenja, mi ćemo katastralni
nacrt razdijeliti na 500 jednakih kvadrata, ako je kopija
nacrta jednaka s v_o m e originalu.
Međutim nijedna kopija katastralnog nacrta nije tačno jednaka
svojem originalu, dok mi naprotiv moramo raditi sa nacrtima, koji su
jednaki svojim originalima. To se postizava na taj način, da od arhiva


147