DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 4     <-- 4 -->        PDF

mapa zatražimo kopiju originalnih nacrta, što je u ostalom skopčano sa
materijalnim izdatcima, jer se za kopiranje plaća po parceli neka stanovita
svota. Stoga ovdje želim opisati način, kako mi sami možemo doći
do originalnih nacrta ili bolje reći: do nacrta, koji se najviše približuju
svojim originalima.


Valja držati na umu, da u geodeziji nema apsolutne ili matematičke
točnosti i baš zato u svim geodetskim poslovima moramo nastojati, da
se pomogućnosti što više približimo originalnim nacrtima, odnosno stanju
u naravi, koje ima odgovarati tima nacrtima.


Ako držimo pred očima sve faktore, koji uplivišu na netačnost kopija
katastralnih nacrta, kao što je već samo crtanje originalnih nacrta
razdjeljenih u sekcije, zatim mjerilo 1 : 2880, neizbježive pogreške kod
same izmjere, izravnanje tih pogrešaka, koje redovito ide na štetu tačnosti
oblika šume, zatim pogreške nastale kod litografisanja i pogreške
nastale uslijed sušenja papira, pa ako te faktore nastojimo što više odstraniti,
onda smo se time najvećom vjerojatnošću približili samome
originalnom nacrtu i tek tada možemo takav ispravljeni nacrt uzeti za
podlogu dalnjem radu. Dok to ne učinimo, ne možemo biti sigurni, da
ćemo preuzeto omeđašenje valjano i točno obaviti.


Napred sam spomenuo, da se spajanjem dijelova na sekcijama katastralni
nacrt razdjeljuje na 500 jednakih kvadrata uz uvjet, da je kopija
kat: nacrta jednaka svojem originalu. Ako svaki dio od 40 hvati na sekcijama
razdijelimo još na polovicu, onda ćemo dobiti na sekcijama istok—
zapad 50 jednakih dijelova, a na sekcijama sjever—jug 40, pa ako spojimo
sve te dijelove, razdijeliti ćemo katastralni list na 2000 kvadrata.


Sa ovakovim dijeljenjem cijelog katastralnog lista u kvadrate mogli
bismo ići još i dalje tako, da sekcije istok—zapad razdijelimo na 100 jednakih
dijelova, a sekcije sjever—jug na 80, čime bi cijeli katastralni
list bio razdijeljen na 8000 kvadrata.


Svaka kopija katastralnog lista deformisana je, pa će prema tome
i tih 500, 2000, odnosno 8000 kvadrata biti de facto deformisani. Ako
sada uzmemo u razmatranje svaki kvadrat za sebe i ako s njim računamo
kao sa jedinicom, onda će se i pogreške u površini cijelog katastralnog
lista umanjiti za 500, 2000, odnosno 8000 puta.


Iz tog umanjenja pogrešaka jasno se vidi, da će se ti kvadrati, što
su im stranice manje, sve više približavati svojim originalnim kvadratima,
koji će u prvom slučaju imati duljinu stranice 40 hvati, u drugom
slučaju 20 hvati, a u trećem slučaju 10 hvati.


Sa praktičnog gledišta u većini slučajeva poklapati će se deformisani
kvadrati sa originalnim kvadratima, koji imadu dužinu stranice
40 hvati, a ako su razlike između kopije i originala veće, tada će se poklapati
deformisani kvadrati sa originalnima, koji imadu dužinu stranice
20 hvati. Ako bi bile razlike između kopije i originala vrlo velike, tada
bi se imali uzeti u obzir kvadrati sa stranicom od 10 hvati, do čega gotovo
nikada neće doći.


Da ove male kvadrate uzmognemo praktički upotrebiti za izravnanje
pogrešaka nastalih usljed deformisanog katastralnog lista, mi ćemo
si narisati sekcije katastralnog lista u njihovim originalnim veličinama,


t. j . sekcije istok—zapad točno jednake 1000 hvati, a sekcije sjever—jug
tačno jednake 800 hvati. Tako dobiveni pravokutnik kontrolirati ćemo
sa hipotenuzom.
148