DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Ove se duljine nanašaju pomoću posebnog šestila sa prečkom (Stangenzirkel)
i sa mjerila odnosno lineala, na kojem su te stalne duljine urezane
u mjerilu l"=t40°. Ovakav lineal je iz mesinga, na kojem su urezane
osim gornjih triju dimenzija i jednake duljine po 40 hvati u mjerilu 1"= 40°
i tranverzalno mjerilo 1 : 2880 na cijeloj duljini lineala. On se može naručiti
prema želji, a k njemu još jedan tačan pravokutni trokut iz mesinga,
koji služi za risanje tačnih okomica.


Kada smo narisali sekcije katastralnog lista i kontrolirali pravokutnik
sa duljinom hipotenuze, tada ćemo na sve sekcije nanijeti po 40
hvati, t. j . sekcije istok - zapad razdijeliti ćemo na 25 jednakih djelova,
sekcije sjever—jug na 20 jednakih djelova. Kada pak spojimo razdjeljenja
na sekcijama istok—zapad i razdjeljenja na sekcijama sjever—jug,
dobiti ćemo 500 jednakih kvadrata sa duljinom stranice od 40 hvati. Na
isti način razdijeli se originalni list, ako se za to ukaže potreba, na 2000
jednakih kvadrata sa duljinom stranice od 20 hvati ili na 8000 kvadrata
sa duljinom stranice 10 hvati.


Ove se sekcije odnosno kvadrati narišu na dobrom bijelom risaćem
papiru: po mogućnosti na onom, koji je već prije napet na platnu,
i to radi toga, što je ovakav papir manje izvrgnut promjenama od sušenja,
pa se onda takova mreža kvadrata može više puta upotrebiti. Dakako
da se prije svake upotrebe ovakove mreže imadu kontrolirati duljine
sekcija i hipotenuze, pa ako nije nastalo deformisanje usljed sušenja
ili rastegnuće usljed vlage, može se mreža ponovno upotrijebiti. U opće
kod svih nacrta mora se o deformisanju papira voditi račun, radi čega
je potrebno, da se na papir prije risanja nanesu mjerila u okomitom
smjeru, jer se više puta događa, da se usljed naglih promjena atmosferskih
prilika naglo deformiše i papir, koji je higroskopičan, pa se sa tim
promjenama papira kod tačnog posla bezuvjetno prije svakog crtanja
mora računati.


Bilo bi najpraktičnije, kada bi ovakova mreža bila urezana na staklu,
koje bi imalo biti tako veliko, da se lako ne razbije, recimo oko .. ili V2
katastralnog lista. Staklo naime nebi reagiralo na promjenu temperature
i vlage i tako se ta mreža nebi deformisala, već bi ostala uvijek jednaka.


Možda bi se ovakova mreža za cijeli katastralni list mogla utisnuti
na dasku, koja bi bila sastavljena od 10—20 raznih slojeva drva (furnira),
koji bi bili međusobno slijepljeni u raznim smjerovima i osušeni pod stanovitim
pritiskom. Ovakovu dasku trebalo bi tek ispitati, da li bi usljed
vlage i temperature mijenjala oblik. Kod upotrebe ovakove stalne mreže,
koja usljed vanjskog upliva nebi mijenjala svoga oblika, mnogo bismo
dobili na brzini rada, jer se nebi morala svaki put nanašati nova mreža,
čime bi i sam posao postao jednostavniji.


Ovako narisanu mrežu kvadrata ili stalnu mrežu na staklu ili drvu


sa stranicama 40, 20 ili 10 hvati prenijeti ćemo tačno na prozirni papir


za kopiranje već prema tome, koje kvadrate trebamo. Ovaj prozirni papir


ima biti krut, recimo kao pergament-papir i to radi toga, da nacrt na


ovakovom papiru pri pomicanju i namještanju papira ostane uvijek isti,


t. j . da se ne deformiše usljed pritiska u nekom smjeru, jer bi usljed toga
mogle nastati osjetljive pogreške.
Tako smo sada dobili dvije mreže kvadrata; jednu mrežu na katastralnom
listu deformisanu u istom razmjeru, u kojem i sam katastralni
list; drugu mrežu kvadrata na prozirnom papiru u originalnoj veličini,


149