DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ovako položeni poligon snimiti ćemo dobrim teodolitom, mjereći
što točnije kuteve očitavanjem na dva noniusa, pa sa dalekozorom u normalnom
i obrnutom položaju. Zbroj unutarnjih kuteva poligona sravniti
ćemo sa formulom (.-2) R, pri čem n znači broj kuteva, a R = 90". Ako
se pri tom pokaže, da je razlika dopustiva, pogreška će se proporcionalno
razdijeliti na sve kuteve. Stranice poligona mjeriti ćemo ocjelnom vrpcom
dva puta, pri čem se za duljinu uzima aritmetička sredina, ako je
pogreška između prvog i drugog mjerenja dopustiva. Kod mjerenja duljina
preporučuje se ovaj postupak:


Kad se izmjeri kut, iskolče se strojem pravci sa nekoliko medutočaka:
već prema duljini pravca, koji se mjeri. Kada se ovakov pravac
mjeri lancem, prvi i drugi put očitaju se na lancu duljine na pojedinim
međutačkama. N. pr. ima se izmjeriti pravac A B sa međutačkama, abc ,
pri čem smo dobili — recimo — ovaj rezultat:


A a b c B


103-33 194-62 291-90 405´20 I. mjerenje
406-10
...85 210-54 113´35 « II. mjerenje
> 103-30 III. mjerenje


Između prvog i drugog mjerenja pokazala se velika razlika, radi
čega bi se cijeli pravac A B morao mjeriti po treći put. Nu pošto smo
očitavali dužine i na međutačkama, to je sada potrebno, da te .´duljine
međusobno sravnimo, kako bismo vidjeli, gdje se dogodila pogreška. U
našem slučaju pogreška se dogodila na dužini između A i a. Stoga tre


151