DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 8     <-- 8 -->        PDF

bamo treći put da mjerimo samo dužinu A—a i time smo pogrešku izravnali,
a da nijesmo morali po treći put mjeriti cijelu dužinu A B, što je
ujedno i prednost ovakovog načina mjerenja dužina. Prema tome izravnata
dužina bila bi 405´175.


Prigodom snimanja poligona snimiti ćemo i sve stalne točke u
njegovoj blizini: S, Si, S2 i t. d. — i to pomoću apscisa i ordinata ili mjerenjem
kuta i duljine.


U katastralnim nacrtima kod šumskog posjeda označene su i obilježene
tekućim brojevima humke, kako se to na slici 1. vidi — Hu H2,
H3, HA, i t. d. (u katast. nacrtima obilježene samo tekućim brojevima
1;, 2, 3, 4, i t. d.). Ove u nacrtu označene humke morale bi biti vidljivo
označene i u naravi: stupovima i humkama (hrpama) od zemlje. Ali to
uvijek nije slučaj. Često puta nema niti stupa, a niti humke od zemlje.
Drugi put, ako se i nađe stup ili humka, ne odgovara nacrtu. Zato je dobro
po mogućnosti snimiti što više takovih humka i drugih stalnih tačaka,
tromeđa, dapače i cijelih poteza, puteva, potoka i t. d., a naročito ako ima
u blizini fiksiranih točaka grafičke triangulacije od katastralne izmjere,
kao što je to slučaj kod novih izmjera, gdje su sve ovakove tačke označene
u naravi kamenom. U koliko ne bi bilo ovakovih ni drugih stalnih
tačaka, onda bi se morale potražiti točke grafičke triangulacije otkapanjem
zemlje, u kojem bi se slučaju našli ostatci od kutije, u kojoj je nekad
stajala mašala ili kovani čavli, kojima je u svoje vreme kutija bila zbijena,
ili ostatci stakla ili opeke. Dakako da se ovakove točke imadu prije otkapanja
u naravi od susjednih međa odmjeriti, pri čem se ne će uvijek dobiti
ista tačka, jer to zavisi od poremećenja međa. Ali zato treba oko
više tako dobivenih točaka opisati — recimo — pravokutnik i kopati zemlju,
sloj po sloj, u ovako opisanom pravokutniku, dok se ne nađu ostatci,
koji će nam pokazati mjesto, gdje je nekad stajala mašala. Svakako ćemo
u prvom redu računati sa točkama grafičke triangulacije, ako ih imamo
u blizini objekta za omeđašenje. Sve vanjske poslove valja brižljivo skicirati
u manualu.


Time bi bio prvi terenski posao dovršen i sada ono, što se u terenu
svršilo, treba kod kuće narisati u katastralnom mjerilu. Nacrt o obavljenim
terenskim poslovima izgleda kao na si. 2.


Ovaj se nacrt može napraviti na dva načina. Jedan način sastoji se
u tome, da kuteve poligona nanašamo pomoću transportera, a duljine stranica
poligona pomoću šestila i transverzalnog mjerila. Ovaj način ne upotrebljujem
i ne preporučam radi poznatih ncizbježivih pogrešaka, koje se
prenašaju već od prvog poligonalnog kuta. Bolje je, ako se za poligon i
tačke snimljene pomoću kuta i duljine izračunaju koordinate i pomoću
njih sastavi nacrt, jer je to najtačniji način nananašanja. Račun koordinata
je vrlo jednostavan i dosta brz, ako se za izračunavanje koordinatnih
diferencija upotrebe tablice, iz kojih se odmah očitavaju gotove koordinatne
razlike tako, da ne treba logaritmiranja i antilogaritmiranja, čime
je račun znatno ubrzan i olakšan.


Pri izračunavanju koordinata valja držati na umu ovo:


1. Zbroj unutrašnjih kuteva poligona ima se izravnati na teoretsku
sumu (n - 2) 2 R, pri čem razlika mora biti u granici dopustive pogreške.
2. Stranice poligona mjere se dva puta i dužina izravnava se na
aritmetičku sredinu u granicama dopustive pogreške.
152