DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 9     <-- 9 -->        PDF

3. Azimuti se izračunavaju tako, da se prvotnom azimutu pribroji
unutarnji kut poligona i od toga zbroja odbije se 180°. Ako je zbroj manji
od 180°, tada se tome zbroju pribroji 180°. Ako je ostatak veći od 360",
onda je azimut kut iznad 360". Kada izračunamo sve azimute poligona,
moramo dobiti prvotni azimut, što ujedno služi i za kontrolu valjanog
računa.
4. Iz azimuta i duljina stranica izvade se. iz tablica Dr. Ar tur a
Qrünerta , koje su god. 1914. izašle u nakladi Konrada Wittwera u
Stuttgartu, ili iz kakovih drugih tablica, koordinatne diferencije, pri čem
valja paziti na pozitivne i negativne predznake, kao i na funkcije kuta
prema tabeli, koja se u tablicama nalazi:


AZIMUT .. ..
u I. kvadrantu a -f- s. sin a -)-s. cos a
u .. ., 90° + a -(- s. cos a — s. sin a
u III. 180°+ « — s. sin a — s. cos a
u IV. 270° -+-a — s. cos a -4- s. sin a


5. Zbroj pozitivnih koordinatnih diferencija za A y i A . i zbroj
negativnih koordinatnih diferencija za A y i A . ima biti teoretski
155