DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Uporedo sa proširenjem paše nastajalo je postepeno i pretvaranje
zemljišta u krš i goleti. Ovi su se procesi najviše odigravali u srednjem
vijeku. Ondje, gdje su postojale bujne šume s obilnom vegetacijom, danas
je golo ispašište ili goli krš sa vododerinama, pružajući žalosnu sliku vegetacije
i zemljišnog pokrivala.


Pravni pojam paše. U staro doba sve državno zemljište, koje nije
bilo privedeno kulturi, smatralo se, bilo ono pod šumom ili bez nje, kao
zemljište bez gospodara, iz čega se porodio naziv »planina«, koja je služila
svakome na korist, bilo da se sa iste dobiva drvo za građu ili ogrijev
ili da mu služi za ispašu. Dominij supstancije šume i paše te koristi od
iste pripadao je dakle svakome bez ikakvog pravnog ograničenja.


Samo dakle kolektivni karakter služnosti na državnom zemljištu
morao se održati, iz čega se tijekom vremena razvilo kolektivno pravo
služnosti. Iz ovog kolektivnog prava nastao je individualitet općina u
današnjem smislu riječi, koje su općine jedan dio zemljišta državnog u
blizini svojih naseobina nastojale da uzmu za svoju jedinu i apsolutnu
uporabu, isključivši u opsegu općine i sela druge naseobine u pogledu
služnosti. Eto tako je nastajalo pravo služnosti (servituta) na drvetu i
paši. Svak je mogao iz te naseobine (sela ili općine) prema svome ekonomskom
stanju da iskorišćuje drvo iz državnih šuma ili da pase stoku na
tom općinskom — kolektivnom — zemljištu bez obzira na to, ima li pojedinac
jedno goveče ili čitava stada sa više stotina komada. Ako bi netko
htio, da prisvoji (uzurpira) jedan dio erarnog zemljišta, na istog se je
odvajkada gledalo prijekim okom, osobito ako bi netko nastojao da se iz
tuđe naseobine naseli u jednu drugu općinu ili selo, jer bi se time oštećivalo
starodrevno pravo sela ili općine u pogledu uobičajenog drvarenja
i ispaše.


Ovaka gledišta postoje još i danas. Slični se slučajevi radi ekonomske
nužde češće događaju, jer porastom pučanstva rastu i potrebe i uvećavanje
broja stoke, a time i potreba za većom mogućnosti prehrane.


Iz ovog kolektivnog i neograničenog prava služnosti nastao je povod,
da se sve više i više državnog zemljišta pretvaralo u ispašišta radi
ekonomske nužde i radi komoditeta primitivnog načina poljoprivrede,
pošto se je stočarstvo smatralo oduvijek kao najsigurnija i najlakša grana
privrede.


U proljeće zalazili su čobani okolnih općina i sela u krajeve susjednih
šuma i podbjeljivali stabla, te na taj način prekidali cirkulaciju životnih
sokova u drvetu i drvo se je sušilo, da na jesen postane žrtvom
požara.


Ovakovim haračenjem i uništavanjem državnih šuma služi se narod
od najstarijih vremena, da na taj način dobije što više prostora za pašu
ili, u vrlo rijetkim slučajevima, za obradu tla. Ovo se može u pravom
smislu riječi nazvati atavističko gospodarenje sa šumama radi što većeg
dobivanja poljoprivrednog i ispašinskog zemljišta.


Zakoni i naredbe u pogledu regulisanja šuma i paša. Osvojenjem
Bosne i Hercegovine po Turcima u 15. stoljeću nastalo je novo pravo na
zemlju. Koran kao izvor islamskog izvornog prava uči, da je sva zemlja
Božija, te samo kalif odnosno sultan ima pravo raspolaganja sa istom.
Privatno vlasništvo na zemlju (šumu ili poljoprivredno tlo) sticalo se je
samo podjelom od kalifa. Državno dobro podijeljeno je u nekulturno pusto


211