DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Na sjednici od 17. februara ove godine u Beogradu Glavna je uprava rasprav


ljala naime o molbi podružine, priznala je velik smisao i potrebu ovakovih priredbi,


te jednoglasno odlučila, da toplo preporuči molbu podružine Ministarstvu i zamoli,


da bi ono angažovalo sve direkcije i inspektorate šuma, kako bi već sada započeli


sabiranjem materijala, koji je za tu izložbu od interesa. Nije još poznato, koje će


stanovište zauzeti Ministarstvo na predstavku J. Š. U.


Svakako bi bilo poželjno, da ono uvaži molbu. Time bi bila akcija postavljena


na sasvim drugu bazu. Mjesto najprije zamišljene lokalne, bila bi ovo izložba, koja


bi se odnosila na cijelu državu. Opseg izložbe mogao bi lako da bude ogroman i ona


bi naravski bila onda od eminentne važnosti za šumarstvo i s njime povezane pri


vredne grane, kao i za naše lovstvo.


Pojedine direkcije i inspektorati, koji već sada raspolažu sa raznim bogatim


izložbenim materijalom ili će ga za vrijeme od. godinu dana lako sabrati, mogli bi


izložiti svoje predmete u posebnim odjeljenjima, tako da bi na taj način nosjetioci


izložbe imali prilike, pored ostaloga, diviti se glasovitim proizvodima slavonskih i


silnoj produkciji bosanskih šuma kao i opće korisnom djelovanju komisija za pošum


ljivanje krša, sve to prikazano u posebnim skupinama.


Pregledne tabele i karte, preparirane životinje i lovačke trofeje imale bi prikazivati
opsežna lovišta naše države, raznoličnost i specijalitete naše divljači, s kojima
se naši susjedi ne mogu da diče. Imale bi one također da pobude opći interes kod
kuće i na strani, te da pokažu veliku važnost lovstva za narodnu privredu.


Za organizaciju izložbenog rada sastavili su se uži i širi odbori, koji imadu svoja
sjedišta: prvi u Ljubljani i Mariboru, a drugi u različitim krajevima Slovenije. Sastavljen
je također prilično opsežan program za priređivanje izložbe, koji je naveden
nešto niže u slovenskom jeziku, ali će se na zahtjev poslati interesentima i u srpskohrvatskom
prevodu.


Zainteresovali su se za ovu akciju i mjerodavni faktori, te su obećala svoju
pomoć oba velika župana, oba oblasna komesara (Ljubljanske i Mariborske oblasti)
i uprava Ljubljanskog velesajma. Primjerene prostorije za sakupljanje izložbenog materijala
već su sada na raspoloženju, a nakon velesajma 1930´. god. prepustit će pomenuta
uprava pripremnom odboru sve za pohranu izložbenog materijala potrebne paviljone.


Društvo »ZOO« u Ljubljani, koje se nalazi tek u razvoju i koje je sa svojom
izložbom na prošlom velesajmu u Ljubljani pobudilo opšti interes, priključit će se
našoj akciji i rastavit će sav svoj živi inventar.


Podružina Ljubljana J. Š. U. goji vruću nadu, da će poziv na saradnju naići na
svestran odjek, te da će biti moguće preduzetu opsežnu zadaću časno riješiti na
korist i dizanje ugleda šumarstva i uopće naše zelene struke.


Ljubljana , svršetkom aprila 1929. god. Rustia


PROGRAM
za prireditev gozdarsko-lovske razstave jeseni 1. 1930. v prostorih velesejma
v Ljubljani.


Oozdarska razstava naj bi ne imela samo namena pokazati obiskovalcem v preglednih
tabelah, slikah, modelih in produktih gozd in gozdne razmere posebno v Sloveniji
ter racijonalno gospodarstvo v gozdu v pogledu vzgoje, izkoriščanja in zaščite
gozdov ter delovanja drugih važnih panog, ki so z gozdarstvom v ozki zvezi, temveč
nudila naj bi širšim slojem naroda tuđi p o u k in spoznanje velike važnosti in potrebe
gozđa za posameznika in za državo. Vzbudila naj bi zanimanje ljudstva za vzgojo..


289